Wspieramy inicjatywy, których celem jest poprawa sytuacji chorych oraz edukacja w obszarze profilaktyki, diagnostyki i terapii. Angażujemy się w kampanie społeczne inicjowane przez Organizacje Pacjentów, propagujące postawy i zachowania prozdrowotne oraz przyczyniające się do poprawy sytuacji osób chorych.

 

 

 

 

„Liczy się czas w raku płuca”

Inicjatorami kampanii są „Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin”, „Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej”, „Polskie Amazonki Ruch Społeczny”.

Celem kampanii „Liczy się czas w raku płuca” jest pokazanie zmian zachodzących w sposobie leczenia tego nowotworu. Rak płuca to wciąż najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce spośród wszystkich nowotworów. Dzięki innowacyjnym terapiom lekarze mogą zaproponować pacjentom więcej opcji leczenia, niż było to możliwe jeszcze kilka lat temu. Immunoterapia (leki immunokompetentne) oraz różne linie leczenia ukierunkowanego molekularnie spowodowały, że czas dla chorych może być liczony już nie w miesiącach, a w latach. Niestety chorzy w Polsce często są zbyt późno diagnozowani, ale i zbyt długo czekają na dostęp do nowoczesnego leczenia. Inicjatorzy kampanii chcą edukować na temat tego, jak zmienia się na naszych oczach perspektywa leczenia i życia z rakiem płuca dzisiaj.

https://liczysieczas.org.pl/

„RZS Porozmawiajmy”

Ogólnopolska kampania edukacyjna, realizowana przez Roche Polska pod patronatem portalu TacyJakJa.pl, „Stowarzyszenia 3majmy się razem” oraz „Fundacji JaTyMy” została zainaugurowana w kwietniu 2015 roku. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi pacjentów i ich najbliższych na problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych, przyczyny i konsekwencji zdrowotnych. 

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba przewlekła, która wymaga odpowiedniego leczenia do końca życia. Nieleczona lub leczona w sposób nieodpowiedni prowadzi do niepełnosprawności, inwalidztwa, a nawet przedwczesnej śmierci. Dzięki odpowiedniej terapii można powstrzymać postęp choroby. 

Poprzez nasze działania pragniemy zachęcić chorych do otwartej rozmowy z reumatologami oraz pokazać, że współpraca z lekarzem, a także zaangażowanie samego pacjenta w proces leczenia ma istotny wpływ na wyniki terapii. Jednocześnie pragniemy przybliżyć temat RZS społeczeństwu, zwiększyć świadomość Polaków w tym zakresie i zachęcić do badań diagnostycznych. Wczesne rozpoznanie zapalnych chorób stawów i włączenie leczenia, to szansa na uzyskanie trwałej remisji.

http://www.rzsporozmawiajmy.pl/

„Wylecz raka piersi HER2+”

Organizatorami kampanii są: „Federacja Stowarzyszeń Amazonki”, „Fundacja OmeaLife - Rak piersi nie ogranicza”, „Fundacja OncoCafe - Razem Lepiej”, „Polskie Amazonki Ruch Społeczny”.

Kampania „Wylecz raka piersi HER2+” powstała z myślą o kobietach, które właśnie dowiedziały się, że chorują na ten podtyp nowotworu. Jej celem jest edukacja oraz wsparcie chorych i ich bliskich już od momentu diagnozy.

Na stronie kampanii https://wyleczrakapiersi.pl/ znajdziesz nie tylko odpowiedzi ekspertów na najważniejsze pytania dotyczące samego nowotworu, jego rodzaju, diagnostyki i wynikających z tego możliwości terapeutycznych. Uzyskasz również informacje o tym, co powinnaś wiedzieć i co możesz zrobić, aby leczenie przyniosło jak najlepsze rezultaty.

„Walcz z IPF”

Strona www.walczzipf.pl została przygotowana z myślą o usprawnieniu opieki nad osobami chorującymi na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). Znajdują się tutaj m.in. baza wiedzy o chorobie, informacje od specjalistów na temat radzenia sobie z chorobą, ćwiczenia rehabilitacji oddechowej czy porady dla opiekunów osób chorych na IPF.

„Lecz grypę”

Grypa to Nie Przeziębienie – lecz się odpowiedzialnie. Serwis zdrowotny o grypie, jej objawach, leczeniu i profilaktyce.

http://leczgrype.pl/