FoundationOne®

Co to jest FoundationOne®?
FoundationOne® jest zwalidowanym, kompleksowym profilowaniem genomowym (CGP - Comprehensive Genomic Profiling) nowotworów litych. Badanie dostarcza lekarzom wiedzy potrzebnej w podejmowaniu jak najlepszych decyzji przy wyborze terapii na podstawie profilu genomowego nowotworu pacjenta. Wynik badania zawiera informację o klinicznie istotnych zmianach genomowych, potencjalnych terapiach celowanych, dostępnych badaniach klinicznych i ilościowych markerach odpowiedzi na immunoterapię.

 

_____________________________________________________________________________________________

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne na stronie : http://www.foundationone.pl/faq.html/

Badanie FoundationOne® może zostać zamówione tylko przez lekarza po wcześniejszym omówieniu zasadności jego wykonania z pacjentem.

Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie : http://www.foundationone.pl/order.html