Najważniejsze prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Roche Polska w 2016 roku

Głównym obszarem naszej działalności badawczej była onkologia. To w tej dziedzinie intensywnie rozwijali śmy nowe kierunki, zwłaszcza immunoterapię nowotworów, która polega na aktywowaniu własnego układu odpornościowego chorego do walki z nowotworem. Uważa się, że jest to największe osiągnięcie w medycynie ostatnich lat. Prowadziliśmy badania kliniczne w immunoterapii nowotworów w kilku wskazaniach jednocześnie – najważniejsze z nich to rak płuca, rak nerki, rak pęcherza moczowego i rak piersi. Ponadto dział międzynarodowych badań klinicznych Roche Polska był zaangażowany w rozwój kolejnych terapii obejmujących dziedziny terapeutyczne z zakresu okulistyki, pulmonologii, dermatologii, neurologii, chorób układowych oraz rzadkich chorób genetycznych.

Więcej informacji o badaniach klinicznych prowadzonych przez Grupę Roche na całym świecie dostępnych jest pod tym linkiem.