Bezpieczeństwo pacjentów w badaniach klinicznych

Aby zagwarantować skuteczność i bezpieczeństwo każdego produktu, opracowaliśmy systematyczny proces. Dzięki niemu możemy zoptymalizować bezpieczeństwo pacjentów przez cały cykl życia produktu.
Współpracujemy z instytucjami regulacyjnymi, monitorujemy zgłoszenia zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły u pacjentów, oraz informujemy o naszych działaniach związanych z bezpieczeństwem produktów w sposób odpowiedni do odbiorcy. Każdy lek może powodować działanie niepożądane u niektórych pacjentów. Naszym priorytetem jest upewnienie się, że korzyści terapeutyczne leku przewyższają związane z nim ryzyko. Przeczytaj więcej na temat bezpieczeństwa i przejrzystości w naszych badaniach klinicznych

Utrzymywanie wysokich standardów.
Nasze produkty mają dobrze scharakteryzowany profil stosunku korzyści do ryzyka w oparciu o dostępne informacje na temat bezpieczeństwa i skuteczności. Pozyskuje się je z badań klinicznych, na których opiera się rejestracja przez instytucje ochrony zdrowia, rozległych programów porejestracyjnych badań klinicznych, publikacji naukowych, danych z badań przedklinicznych i publikacji epidemiologicznych. Informacje te są uzupełniane przez cały cykl życia produktu spontanicznymi zgłoszeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, głównie od lekarzy i pacjentów.