Media Release

Warszawa, 06.06.2017

Zachęcamy kobiety do pracy w branży IT – ITforSHE. Program Mentoringowy

Z roku na rok rośnie liczba studentek kierunków technicznych na polskich uczelniach. Jeszcze 10 lat temu stanowiły one 31% wszystkich studiujących
na politechnikach, dziś już 37%[1]. Wraz z rosnącym zainteresowaniem kobiet branżą technologiczną i IT, pojawiają się projekty eliminujące stereotypy
i promujące pozytywne przykłady ich obecności w branży. Jednym z nich jest IT for SHE, w ramach którego realizowany jest Program Mentoringowy.

 

Wciąż funkcjonuje błędne przekonanie, że politechnika to uczelnia dla mężczyzn. Dlatego konieczne jest realizowanie programów, które łamią te stereotypy i promują przykłady kobiet, które z sukcesem funkcjonują w branży IT. Celem inicjatywy
IT for SHE, w ramach której realizowany jest Program Mentoringowy, jest zwiększenie udziału kobiet w branży technologicznej poprzez pomoc utalentowanym studentkom kierunków informatycznych w wejściu na rynek pracy.

 

– W Globalnym Centrum IT Roche kobiety stanowią 27% spośród 430 zatrudnionych pracowników. Zdecydowaliśmy się zaangażować w ten projekt, bo zależy nam na tym aby liczba kobiet w zawodach technologicznych rosła. Nasze obserwacje, ale i liczne badania, pokazują, że kobiety w branży IT są niezwykle twórcze, ale też bardzo doceniane przez swoich kolegów. Musimy tylko pomóc im w siebie uwierzyć. – mówi Aleksandra Ossowska, Szef HR Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche.

 

Dzięki udziałowi w Programie Mentoringowym, studentki będą miały okazję rozwijać swoje kompetencje oraz umiejętności w zakresie: programowania, zarządzania projektami, planowania kariery zawodowej, czy też przywództwa. Wszystko
to w ramach wyjątkowej, indywidualnej relacji z ekspertami z najlepszych firm IT. Aplikując, można wybrać jednego z pośród 30 mentorów z partnerskich firm technologicznych, którzy pomogą młodym studentkom w znalezieniu odpowiedniej dla siebie ścieżki kariery zawodowej.

– Mentoring to partnerska relacja zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału studentek. Mentorzy, jako osoby doświadczone w branży IT, mają pomóc dziewczynom
w odnalezieniu lub rozpoczęciu wybranej ścieżki zawodowej. Jako mentorzy, pochodzimy
z różnorodnych firm partnerskich - po części stricte technologicznych, ale też takich, które działając w innych obszarach biznesu, silnie polegają na nowych technologiach jako istotnym aspekcie realizacji celów biznesowych. Uczestnicząc w programie chcemy zbudować świadomość u młodych kobiet, że rynek pracy jest bardzo zróżnicowany,
a możliwości, żeby wykorzystać swoje wykształcenie szerokie i, co ważniejsze, ciekawe –
mówi Agnieszka Wasińska, analityk systemowy w Globalnym Centrum Rozwiązań IT Roche, jedna z mentorek biorących udział w Projekcie.

 

Nabór do Programu Mentoringowego zakończył się 24 maja. W Programie udział wziąć mogą studentki oraz absolwentki kierunków informatycznych z polskich uczelni technicznych oraz z wydziałów informatycznych uniwersytetów. Rejestracji jak i wyboru mentora można dokonać na stronie: www.itforshe.pl.

 

Program jest wynikiem współpracy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Fundacji Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji i siedmiu firm technologicznych: Roche, Cisco, Fundacja Kronenberga - Citi Handlowy, Ericsson, Goldman Sachs, IGT, Intel.

 

[1] http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/pdfy/Raport_Kobiety_na_politechnikach_2017.pdf