Media Release

Warszawa, 16.06.2017

Zaangażowanie społeczne Roche Polska i Roche Diagnostics Polska. Raport 2016.

Począwszy od 2014 roku firma Roche Polska corocznie podsumowuje swoją działalność i jej wpływ na szeroko rozumiane otoczenie społeczne w „Raportach zaangażowania społecznego”. W raporcie za rok 2016 po raz pierwszy przedstawiamy dwie spółki: Roche Polska i Roche Diagnostics Polska, przybliżając czytelnikom także nasze osiągnięcia i dokonania na polu diagnostyki. Jesteśmy jedyną grupą firm, która zapewnia pacjentom, lekarzom i szpitalom kompleksowe rozwiązania terapeutyczne – od diagnostyki poprzez proces leczenia.

 

Szczegółowe informacje i wartości liczbowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zostały zebrane podczas wewnętrznego procesu gromadzenia i przetwarzania danych. Raport bazuje także na globalnych wytycznych i procedurach Grupy Roche oraz zasadach sprawozdawczości finansowej.

 

Więcej informacji, publikacja „Roche Polska i Roche Diagnostics Polska – zaangażowanie społeczne. Raport 2016” oraz „Raporty zaangażowania społecznego Roche Polska – 2014 i 2015” dostępne są na stronie www.roche.pl w zakładce odpowiedzialność.

„Roche Polska i Roche Diagnostics Polska – zaangażowanie społeczne. Raport 2016” – pobierz plik PDF.