Media Release

Warszawa, 15.09.2017

Technologie ratują życie

Sztuczna Inteligencja w opiece zdrowotnej, rozwój i wpływ spersonalizowanej opieki medycznej na zwiększenie przeżywalności pacjentów oraz poprawę jakości ich życia, a także zacieśnienie współpracy nauki z biznesem – między innymi takie zagadnienia zostały poruszone na pierwszej w Polsce konferencji Code4Life Scientific, organizowanej przy współpracy Politechniki Poznańskiej oraz Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche.

 

Konferencja poświęcona branży IT i jej realnemu wpływowi na medycynę w Polsce i na świecie odbyła się w dniach 14-15 września w Poznaniu. Zaprezentowano podczas niej tematy badań nad rozwojem IT w kierunku rozwoju medycyny spersonalizowanej oraz pokazano pozytywny wpływ, jaki daje współpraca świata nauki w Polsce
z biznesem.

Zacieśnianie współpracy biznesu z nauką pozwala wykorzystać w naszej rzeczywistości pracę naukowców. Wraz ze wsparciem przemysłu unikatowe i nowoczesne rozwiązania mają okazję ujrzeć światło dzienne. W naszym przypadku może się to przekładać
na lepsze wsparcie pacjentów w walce z chorobą. To, czego się podejmujemy w związku
z organizacją konferencji Code4Life Scientific jest próbą zaprezentowania i ewentualnego wdrożenia osiągnięć naukowych przede wszystkim w dziedzinie IT, związanej z kolei
w naszym przypadku z przemysłem farmaceutycznym – mówi Jerzy Iwina, IT Expert, Globalnego Centrum Rozwiązań IT.

Podczas spotkania eksperci rozmawiali o rzeczywistych rozwiązaniach z obszarów diagnostyki i leczenia zaawansowanych przypadków we współczesnej medycynie dając perspektywę dla przyszłych projektów naukowych realizowanych przy współpracy firmy Roche.

Znaczna część konferencji została poświęcona Sztucznej Inteligencji (Artifical Inteligence, AI) oraz stosowaniu najnowszych rozwiązań informatycznych dla perspektywy wdrożenia spersonalizowanej opieki medycznej, która coraz częściej polega na równoległym rozwoju technologii informatycznej, usprawniającej proces wdrożenia systemu.

– Dokumentacja medyczna przechowywana w postaci elektronicznej pozwoli stworzyć systemy wspomagania decyzji dla lekarzy, które mogą przyspieszyć proces diagnozowania pacjentów i zwiększyć jego skuteczność. Takie systemy już powstają, ale warunkiem wdrożenia ich w Polsce jest istnienie narzędzi NLP, które będą w stanie przetwarzać tekst napisany w języku polskim – mówi Marek Grzenkowicz, IT Expert - Business Intelligence & Big Data, Globalne Centrum Rozwiązań IT.

Swoje prace podczas konferencji zaprezentowali polscy i zagraniczni eksperci oraz osoby, które zgłosiły swoje badania i propozycję rozwiązań związanych z medycyną personalizowaną.

W wydarzeniu wzięli również udział studenci Politechniki Poznańskiej, dla których była to znakomita okazja, aby poznać najnowsze badania prowadzone przez ekspertów Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche i specjalistów z zagranicy oraz kierunki rozwoju technologii IT w obszarze medycyny spersonalizowanej.