Media Release

Warszawa, 05.05.2017

Roche Polska wśród najbardziej pożądanych pracodawców branży farmaceutycznej

Z przyjemnością informujemy, że firma Roche Polska kolejny rok znalazła się w gronie najbardziej pożądanych pracodawców – według raportu z badania „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów" przeprowadzonego przez firmę Antal.

 

Wśród firm farmaceutycznych Roche znalazł się w ścisłej czołówce, zajmując trzecie miejsce.
O przyznaniu tytułów  dla 71 firmom zadecydowały głosy 3303 specjalistów i menedżerów z całego kraju, reprezentujących różne branże. Co istotne, w badaniu nie ma propozycji odpowiedzi – w pytaniu o najbardziej pożądanego pracodawcę respondenci mogą wskazać dowolną organizację działającą na polskim rynku.

Roche Polska, aktywnie poszukuje najlepszych pracowników zarówno do działów medycznych z wykształceniem lekarskim i doświadczeniem w danym obszarze terapeutycznym, ale również w wielu innych. Dzięki Globalnemu Centrum Rozwiązań IT Roche w Polsce z siedzibą w Warszawie i w Poznaniu, stale rozwijamy nowoczesne technologie informatyczne, które pomagają pacjentom dzisiaj i w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim specjalistom i menadżerom, którzy wzięli udział w badaniu za docenienie naszej firmy jako jednego z najbardziej pożądanych pracodawców wśród firm farmaceutycznych.

Informacje o bieżących rekrutacjach dostępne są na stronie: http://www.roche.com/careers/country/poland.htm