Media Release

Warszawa, 14.09.2016

Roche liderem Dow Jones Sustainability Index ósmy raz z rzędu

Roche po raz ósmy został uznany za lidera zrównoważonego rozwoju w sektorze farmaceutycznym, biotechnologicznym i nauk o życiu według Indeksu Dow Jones Sustainability.

 

Przyznana nagroda plasuje Roche w gronie 10 % najlepszych przedsiębiorstw pośród wszystkich badanych branż na świecie.

 „Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia.” –  komentuje Severin Schwan, CEO Grupy Roche. –„Zrównoważony rozwój to integralna część tego, co robimy w Roche. Jest kluczowy dla naszych działań obecnie i w przyszłości."

Indeksy DJSI World oraz DJSI Europe są ustalane przy uwzględnieniu zaangażowania społecznego, działań na rzecz środowiska oraz wyników ekonomicznych. Służą one również  jako wskaźnik dla inwestorów, którzy chcą inwestować nie tylko w celu uzyskania szybkiego zwrotu finansowego, ale – przede wszystkim – w przyszłość: budowę zaangażowanego społeczeństwa i świadomość ekologiczną.

Więcej informacji na temat tegorocznego wyróżnienia dla Roche: http://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2016-09-08.htm

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju w Roche w Polsce znajduje się w raporcie CSR 2015: http://www.roche.pl/home/odpowiedzialnosc/raporty_csr/raport-2015.html