Media Release

Warszawa, 18.09.2012

Roche liderem Dow Jones Sustainability Index czwarty rok z rzędu

Przyjęta przez Roche strategia odpowiedzialności w biznesie oraz przedkładania relacji długofalowych nad zysk w krótkim okresie, owocuje niesłabnącym uznaniem na arenie międzynarodowej.

 

Roche został uznany za lidera zrównoważonego rozwoju w sektorze firm farmaceutycznych na świecie. Wyróżnienie zostało przyznane nam już po raz czwarty z rzędu!

Indeksy DJSI World oraz DJSI Europe są ustalane przy uwzględnieniu zaangażowania społecznego, działań na rzecz środowiska oraz wyników ekonomicznych. Służą one równocześnie jako wskaźnik dla inwestorów, którzy chcą inwestować nie tylko w celu uzyskania szybkiego zwrotu finansowego, ale – przede wszystkim – w przyszłość: budowę zaangażowanego społeczeństwa i świadomość ekologiczną.