Media Release

Warszawa, 02.09.2015

Raport dot. społecznego zaangażowania firmy w 2014 roku

Z przyjemnością informujemy, że opublikowaliśmy raport Społeczne zaangażowanie Roche Polska 2014

 

W raporcie przedstawiamy zasady naszego działania oraz dokonania ubiegłego roku. Przybliżamy także kluczowe fakty dotyczące firmy w ujęciu globalnym a także historię obecności Roche w Polsce” – mówi Agnieszka Brzezińska, Dyrektor ds. Komunikacji Roche Polska Sp. z o.o. „Mamy nadzieję, że ta publikacja przyczyni się do utrwalania standardów dobrego, społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce.”

W raporcie znajdują się kluczowe informacje dotyczące działalności firmy Roche w ujęciu globalnym
i lokalnym, w tym Centrum Usług Informatycznych z siedzibą w Warszawie i w Poznaniu.

Publikacja dostępna jest na stronie www.roche.pl w sekcji Odpowiedzialność: http://www.roche.pl/home/odpowiedzialnosc.html