Media Release

Warszawa, 06.06.2016

Raport „Społeczne zaangażowanie Roche Polska 2015”

Z przyjemnością informujemy, że opublikowaliśmy raport "Społeczne zaangażowanie Roche Polska 2015".

 

Jest nam niezwykle miło poinformować o publikacji raportu przedstawiającego społeczne zaangażowanie Roche Polska w roku 2015. Raport stanowi rzetelne i kompleksowe źródło informacji na temat działalności Roche w ujęciu globalnym i lokalnym. Jest także podsumowaniem zaangażowania Roche Polska w poprawę dostępu polskich pacjentów do innowacyjnych terapii.

W raporcie  przedstawiamy kluczowe aspekty działalności naszej firmy oraz ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. CSR jest istotą działania Roche Polska. Chcemy, żeby nasze podejście motywowało także innych do odpowiedzialnego działania na rzecz potrzebujących i środowiska naturalnego” – powiedziała Agnieszka Brzezińska, dyrektor ds. komunikacji Roche Polska.

Publikacja dostępna jest na stronie www.roche.pl w sekcji Odpowiedzialność: http://www.roche.pl/home/odpowiedzialnosc.html