Media Release

Warszawa, 30.06.2016

Publikacja raportu nt. współpracy Roche Polska ze środowiskiem medycznym

Publikacja informacji na temat współpracy Roche Polska z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w roku 2015.

 

 

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości publikujemy informacje na temat zasad i wartości współpracy Roche Polska ze środowiskiem medycznym. Naszym celem jest transparentne przedstawienie opinii publicznej informacji nt. świadczeń jakie lekarze, pielęgniarki czy farmaceuci otrzymują za pracę na rzecz firm farmaceutycznych. Publikowane dane dotyczą także wartości darowizn dla towarzystw naukowych i szpitali. Reguły, na podstawie których kwoty są upowszechniane są szczegółowo opisane w Kodeksie Przejrzystości. Za jego wdrożenie w Polsce odpowiada Związek Pracodawców Innowacyjnego Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA.

 

Współpraca firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia jest kluczowa dla rozwoju medycyny i poprawy  jakości opieki nad pacjentami. Dzięki Kodeksowi Przejrzystości jesteśmy w stanie pokazać wartość, jaką tworzą nasze kontakty ze środowiskiem medycznym oraz wkład Roche Polska w dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii. Jesteśmy dumni z naszych inwestycji w prowadzone w Polsce badania kliniczne oraz współpracy z placówkami ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie darowizn lekowych” - Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.