Media Release

Warszawa, 28.10.2015

Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

Rak piersi jest dziś najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na świecie

 

Rak piersi jest dziś najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na świecie – rocznie diagnozuje się go u około 1,6 mln osób, z których każdego roku umiera aż 500 tys. [1]. Jest on również uznany za najczęstszy nowotwór złośliwy wśród mieszkanek krajów wysoko cywilizowanych, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia czy kraje Europy Zachodniej. Najmniej zachorowań na raka piersi notuje się jedynie w południowej Azji i Afryce [2].

W Polsce rak piersi stanowi ok. 23 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet [3]. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2012 r. raka piersi zdiagnozowano  u 17 tys. Polek, a u  5,5 tys. kobiet nowotwór ten był przyczyną zgonu [4].

Październik jako Miesiąc Świadomości Raka Piersi to szczególny dla nas czas, w którym chcemy poświęcić więcej uwagi na problematykę raka piersi i sytuację kobiet, którym przyszło walczyć z tym nowotworem. To również miesiąc, który stwarza nam doskonałą okazję do tego, by bliżej poznać potrzeby chorych na raka piersi.

Jako firma odpowiedzialna społecznie na co dzień dokładamy wszelkich starań, by chronić kobiety przed tym groźnym nowotworem. Starając się bliżej poznać potrzeby chorych stale współpracujemy z wiodącymi organizacjami pacjentów, wspierającymi kobiety chore na raka piersi i ich bliskich m.in. z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”, Polskimi Amazonkami Ruchem Społecznym, Fundacją OnkoCafe, Fundacją Onkologiczną Osób Młodych Alivia czy Fundacją Rack’n’Roll. To dla nas zaszczyt, że możemy współuczestniczyć w działaniach kształtujących właściwe postawy społeczne, niwelujących bariery psychologiczne oraz integrujących chorych ze społeczeństwem.

 

[1] GLOBOCAN 2012, dostępne na stronie: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx, data pobrania: 14.03.2014 r. 

[2] Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/, dostęp z dnia: 13.04.2014 r.   

[3] Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/, data pobrania: 13.04.2014 r.

[4] Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/#tabela_rok, data wygenerowania raportu 16.10.2015.