Media Release

Warszawa, 06.10.2014

Październik Miesiącem Walki z Rakiem Piersi

Tematyce nowotworów piersi wiele miejsca poświęca się w debacie publicznej właśnie w październiku – Miesiącu Walki z Rakiem Piersi.

 

Ten coraz powszechniejszy nowotwór, który wg najnowszych danych WHO w 2012 r. dotknął 1,6 mln kobiet na świecie (1). Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w roku 2011 zachorowało na niego 16 500 Polek (2). Co więcej, u 30 proc. chorych, nawet po wykryciu guza we wczesnym stadium nowotworu, rozwija się choroba zaawansowana (3). Dotyczy to w szczególności kobiet dotkniętych HER2-dodatnim podtypem tej choroby. Obecnie można bowiem przyjąć, że określenie „rak piersi” jest przede wszystkim nazwą lokalizacyjną i może oznaczać schorzenia o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie (4). Określenie podtypu nowotworu pozwala na dobór terapii, która może przynieść chorej największe korzyści.

Roche Polska od wielu lat wspiera działania edukacyjne, które oswajają lęk przed rakiem piersi i dzięki którym Polki wiedzą coraz więcej o nowotworach piersi – ich przebiegu, podtypach, a także metodach leczenia. Pomagamy zrozumieć, że dzięki innowacyjnym terapiom nie jesteśmy już w walce z rakiem tak bezbronni jak przed laty, zaś postęp medycyny stale przyczynia się do poprawienia długości i jakości życia kobiet chorych na nowotwory piersi.

Więcej informacji na temat raka piersi i jego podtypów na stronie kampanii edukacyjnej „Poszerzamy HERyzonty”: www.heryzonty.pl.

 

Przypisy

[1] GLOBOCAN 2012

[2]  Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie: http://onkologia.org.pl/raporty/, dostęp z dnia: 29.09.2014 r.

[3] Cardoso, F. et al., Locally recurrent or metastatic breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, Annals of Oncology, 23 (Supplement 7): vii11, 2012.

[4] Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Dostępne na stronie: http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/, dostęp z dn.: 23.03.2014 r.