Media Release

Warszawa, 10.10.2013

Październik – miesiąc świadomości raka piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet.

 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu[1]. Od lat październik jest miesiącem szczególnej intensyfikacji działań na rzecz zwiększenia wykrywalności i wyleczalności tego najczęściej atakującego kobiety nowotworu.

Największą przeszkodą w walce z rakiem piersi jest jego późna wykrywalność. W świadomości społecznej ten rodzaj nowotworu wciąż pozostaje "chorobą tabu", o której nie chcemy i nie umiemy rozmawiać. Zbyt wiele kobiet wciąż bagatelizują problem i wydają się nie być świadome faktu, że właściwa profilaktyka może uratować im życie.

W październiku w sposób szczególny nagłaśnia się temat raka piersi, a w wielu miastach Polski organizowane są akcje profilaktyczne. Obecne są również kampanie skierowane do kobiet, które już usłyszały diagnozę: rak piersi. Zwłaszcza ta grupa potrzebuje wsparcia innych chorych, lekarzy i bliskich. Projekty zaadresowane do pacjentek akcentują potrzebę edukacji, poznania swojej choroby w myśl hasła: im lepiej poznasz swojego przeciwnika, tym masz większe szanse na to, aby z nim wygrać.

17 października jest Oficjalnym Dniem Walki z Rakiem Piersi ustanowionym przez Prezydenta RP. Szczegółowe informacje na temat planowanych aktywności można pozyskać kontaktując się z regionalnymi oddziałami Federacji Stowarzyszeń Amazonki: www.amazonkifederacja.pl

[1] http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/