Media Release

Warszawa, 03.08.2018

Nauka Ratuje Życie

Z roku na rok udaje nam się pokonać coraz więcej chorób. Niektóre schorzenia, które jeszcze niedawno uznawaliśmy za śmiertelne, dziś stają się przewlekłymi. Żyjemy coraz dłużej. Wszystko to zawdzięczamy innowacjom w nauce i postępowi medycyny.

 

Innowacje mamy w genach. Historia Roche to ponad 100 lat ciągłych starań o poprawę sytuacji pacjentów. To w naszych laboratoriach powstały przełomowe terapie w zakresie zaburzeń stanu psychicznego, raka piersi, raka jelita, raka płuca, stwardnienia rozsianego, czy też hemofilii. To w głowach naszych naukowców pojawiły się idee nowych i wygodniejszych form podania leków, czy też zupełnie nowych mechanizmów działania terapii biologicznych.

Nauka Ratuje Życie

Projekt Nauka Ratuje Życie, który realizujemy w Polsce od 2017 r. to szereg inicjatyw, których wspólnym mianownikiem jest innowacja. Ich celem jest stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, rozwój nauki i transfer know-how.

  • otworzyliśmy edukacyjne sale do podań leków dla najmłodszych pacjentów, aby zaszczepić w nich zainteresowanie medycyną i przybliżyć świat wielkiej nauki (w najbliższym czasie planujemy otwarcie podobnych sal dla dorosłych);
  • współpracujemy z uczelniami wyższymi, a owocem naszej kooperacji są m.in. takie inicjatywy jak:
    • BioMed Leaders Academy, gdzie zajmujemy się akceleracją pomysłów młodych naukowców Uniwersytetu Warszawskiego
    • oraz realizacja doktoratów wdrożeniowych z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, dzięki którym doktoranci od samego początku swoich badań mają unikalną możliwość weryfikacji wypracowanych ideii w biznesie;
  • inwestujemy w badania i rozwój oraz rozwijamy unikatowe ośrodki, takie jak np. Oddział Badań Wczesnych Faz, dzięki czemu stwarzamy polskim naukowcom szanse na uczestniczenie we wszystkich etapach tworzenia nowego leku.

Jesteśmy przekonani, że działania edukacyjne, wsparcie naukowców oraz odpowiedzialne inwestycje, które pozwalają na zatrudnienie setek wysoko wykwalifikowanych osób, pozwolą stale poprawiać sytuację pacjentów oraz zwiększą innowacyjność polskiej gospodarki.