Media Release

Warszawa, 11.05.2015

Aktualizacja Kodeksu Etyki Grupy Roche

Kodeks Etyki Grupy Roche (Roche Group Code of Conduct) jest dokumentem, który definiuje sposób prowadzenia biznesu przez Roche.

 

Dokument określa także obowiązki wszystkich pracowników, wyznacza wysokie standardy pracy i wskazuje jak w praktyce osiągać cele i zadania zgodnie z przepisami i etyką biznesu.

„W Roche wymagamy zarówno od pracowników, jak i partnerów biznesowych przestrzegania najwyższych standardów postępowania oraz zgodności działań z przepisami prawa” – podkreśla Agnieszka Kosowska, Dyrektor ds. Prawnych Roche Polska. „Pracowników Roche Polska, jak wszystkich pracowników Roche na całym świecie wspieramy w zakresie odpowiedzialnego działania, przede wszystkim poprzez Kodeks Etyki Grupy Roche (Roche Code od Conduct) wydany w formie dostępnej dla wszystkich pracowników i naszych partnerów zewnętrznych za pośrednictwem strony internetowej. Kodeks wyraża oczekiwania Grupy Roche związane z prawidłowymi standardami zachowania w biznesie. Określa także zobowiązania pracowników i definiuje, w jaki sposób powinni działać. Tak, aby zachować właściwe standardy odpowiedzialności i etyki związane z poszanowaniem potrzeb jednostki, społeczeństwa oraz środowiska. Kodeks Etyki Grupy Roche wskazuje również pracownikom, gdzie mogą szukać pomocy i komu mogą zgłaszać wątpliwości dotyczące legalności i etyczności działań.”

Polska wersja Kodeksu Etyki jest wspólna dla firm Roche Polska Sp. z o.o. oraz Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.. Zapisy Kodeksu są także obowiązujące dla wszystkich dostawców
i współpracowników obydwu firm.

Przydatne linki:

http://www.roche.pl/fmfiles/re7190002/Dla_dostawcow/Roche_Kodeks_etyki.pdf -

informacje dla dostawców oraz polskie tłumaczenie Kodeksu Etyki Grupy Roche

http://www.roche.com/about/governance/code_of_conduct.htm - Informacje dotyczące Kodeksu oraz szeroko rozumianych zagadnień complinace, czyli zgodności działań z przepisami prawa  na stronach Grupy Roche