Media Release

Warszawa, 29.06.2017

Nowy rozdział w historii rozwoju innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce

W Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie uruchomiono pierwszy w Polsce nowoczesny oddział badań klinicznych wczesnych faz dedykowany onkologii.

 

Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego Oddziału Badań Wczesnych Faz wprowadza Centrum Onkologii-Instytut do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków, a polskim pacjentom onkologicznym daje szansę skorzystania z innowacyjnych terapii. Oddział Badań Wczesnych Faz powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie umowy zawartej między Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i firmą Roche Polska. Nowo powstały ośrodek jest pierwszą w Polsce jednostką realizującą onkologiczne badania przedkliniczne i kliniczne, wykorzystującą potencjał Centrum Onkologii-Instytutu oraz instytucji partnerskich.

Organizacja pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz wzorowana jest na doświadczeniach międzynarodowych ośrodków, dzięki czemu działalność nowo powstałego centrum może przyczynić się do wzmocnienia pozycji badawczo-rozwojowej Polski.

Oddział Badań Wczesnych Faz otwiera nowy rozdział w historii rozwoju nowoczesnych leków
w Polsce. Powołane staraniami Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska, Centrum Naukowo-Przemysłowe umożliwia zdobycie unikalnego know-how przez polskich badaczy, którzy będą mogli aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach badań klinicznych nad rozwojem nowych leków onkologicznych. Powstanie nowoczesnego Oddziału Badań Wczesnych Faz to zwieńczenie wieloletnich wysiłków i starań, by nasza kadra naukowa mogła dołączyć do grona wiodących badaczy w Europie i na świecie. Współpraca w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego daje szansę uzyskania efektu synergii zasobów zaangażowanych instytucji i znacznego zwiększenia potencjału badawczego m.in. w zakresie testowania innowacyjnych terapii, a następnie ich wdrażania
– powiedział prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Realizowane w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego projekty wypełniają dotychczasową lukę w procesie tworzenia innowacyjnych leków i technologii medycznych w Polsce. Współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju i na świecie, mamy realną szansę wykorzystać dotychczasowy potencjał naszego ośrodka oraz zbudować odpowiednią atmosferę dla tworzenia innowacji medycznych służących naszym pacjentom i gospodarce całego kraju. Stworzenie Oddziału Badań Klinicznych Wczesnych będzie prowadzić do podniesienia pozycji naukowej polskiej onkologii oraz zapewnienia nowych, unikalnych opcji terapeutycznych polskim chorym na nowotwory – powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora
ds. Badań Klinicznych, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Oddział Badań Wczesnych Faz współtworzony jest przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczamiz Klinik Narządowych Centrum Onkologii-Instytutu, zakładów diagnostycznych,  farmaceutami oraz naukowcami zaangażowanymi w badania przedkliniczne.  

Oddział powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, wiodącym w Polsce kompleksowym ośrodkiem onkologicznym, oraz firmą Roche Polska, dla której badania i rozwój niezmiennie pozostają kluczowym obszarem działalności w Polsce. W ostatnich dwóch latach inwestycje firmy Roche w obszar badań
i rozwoju w Polsce wyniosły ponad miliard złotych. Wsparcia finansowego dla nowo powstałego Oddziału Badań Wczesnych Faz udzieliło także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL).

Bardzo się cieszę, że Polska od lat jest ważnym punktem na mapie globalnych inwestycji Roche. To w naszym kraju usytuowane są Globalne Centrum Rozwiązań IT Roche oraz Międzynarodowe Centrum Badań Klinicznych dla Europy Centralnej. Jednak otwarcie Oddziału Badań Wczesnych Faz, dającego polskim naukowcom możliwość aktywnego uczestniczenia we wszystkich etapach badań nad rozwojem nowych leków onkologicznych, to wydarzenie bezprecedensowe. To idealny przykład symbiotycznej współpracy nauki z biznesem, w wyniku której powstają innowacje medyczne wspierajace rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Zaangażowanie Roche Polska nie wyklucza jednocześnie współpracy Centrum Naukowo-Przemysłowego z innymi partnerami, chcącymi rozwijać innowacyjne projekty badawcze w nowo powstałym ośrodku. Naszą inwestycję
w badania kliniczne wczesnych faz traktujemy jako długofalowe zobowiązanie wobec pacjentów, by nowe, skuteczne leki rozwijane w Polsce były dostarczane do pacjentów najszybciej, jak to możliwe
– powiedział Wiktor Janicki, Dyrektor Generalny Roche Polska.

Uruchamiamy Oddział Badań Wczesnych Faz, dysponując pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Powstaniu naszego ośrodka towarzyszyła wymiana doświadczeń, która zaowocowała nawiązaniem cennych relacji z instytutami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez partnerskiej współpracy i zaangażowania zespołów – Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska. Pierwsi beneficjenci tej współpracy – nasi pacjenci – pojawią się na oddziale już na początku lipca – powiedziała dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego.

Na nowo powstałym oddziale prowadzone będą badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowoczesnych terapii. Ośrodek będzie prowadził badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badań typu „proof-of-concept”, badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków.