Media Release

Warszawa, 01.02.2016

Nowy dyrektor generalny Roche Polska

Wiktor Janicki, dotychczas dyrektor finansowy Roche Polska, od 1 lutego 2016 roku dyrektorem generalnym Roche Polska Sp. z o.o.

 

Wiktor Janicki ukończył Szkołę Główną Handlową. W branży farmaceutycznej pracuje od 2003 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i za granicą obejmując kolejne stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności w obszarze finansów. Do Roche Polska dołączył w 2010 roku jako dyrektor finansowy.