Media Release

Warszawa, 14.10.2015

Nowa funkcja regionalna dyrektor Roche Polska

Ewa Grenda, od 2005 roku dyrektor generalna Roche Polska, obejmie funkcję regionalną.

 

Z przyjemnością informujemy, że Ewa Grenda, od 2005 roku dyrektor generalna Roche Polska, obejmie funkcję regionalną i będzie kierowała biurami Roche w 11 krajach regionu europejskiego. 

Ewa Grenda jest również prezesem zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA a także Przewodniczącą Platformy Farmaceutycznej przy Pracodawcach RP.