Media Release

Warszawa, 25.09.2014

Wrzesień Miesiącem Świadomości Nowotworów Ginekologicznych

Późno wykrywane nowotwory ginekologiczne, takie jak rak jajnika, szyjki czy trzonu macicy, każdego roku powodują śmierć ok. 6 tysięcy Polek (1). Śmiertelność związana z rakiem szyjki macicy w Polsce jest aż o 70 proc. wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej (2). Wysoka umieralność podsyca strach przed rozpoznaniem raka. Obawa przed diagnozą, skryty przebieg choroby i brak wiedzy o dostępnym leczeniu zbierają ogromne żniwo – alarmują eksperci. 

 

Rak jajnika, ze względu na swoją specyfikę, jest nowotworem trudnym do wykrycia. Niemal 80 proc. kobiet jest diagnozowanych w stadium zaawansowanym (3). Rak szyjki macicy może zostać rozpoznany dużo wcześniej dzięki prostemu badaniu cytologicznemu. Mimo to – również w przypadku chorych na raka szyjki macicy – aż 40 proc. rozpoznań następuje dopiero w wysokim stopniu zaawansowania (4), co przekłada się bezpośrednio na wysoki odsetek zgonów. Ze względu na alarmujące statystyki podczas obchodzonego we wrześniu Miesiąca Świadomości Nowotworów Ginekologicznych organizatorzy i eksperci kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” zwracają uwagę na konieczność szerzenia wiedzy o nowotworach ginekologicznych – ich objawach, przebiegu, a także możliwościach leczenia.

– Miesiąc Świadomości Nowotworów Ginekologicznych obchodzimy we wrześniu już po raz drugi. W tym roku szczególną uwagę zwracamy na przebieg i leczenie tych wciąż stygmatyzujących chorób kobiecych. Przekonujemy, że rak jajnika to nie musi być wyrok, a rak szyjki macicy nie może być owianym wstydem tematem tabu. Naprawdę warto upewnić się, że nas choroba nie dotknęła. Niestety wiele kobiet woli unikać badań, aby tylko nie wykryto u nich choroby. Apelujemy o odpowiedzialne podejście do własnego zdrowia – wyjaśnia Anna Nowakowska, założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas.

– Największym wyzwaniem dla ginekologii onkologicznej pozostaje rak jajnika. Po ok. 30 latach stagnacji – w leczeniu tej choroby w ostatnim czasie dokonał się istotny postęp. Zaczęto wprowadzać do terapii leki ukierunkowane molekularnie, blokujące działanie konkretnych mechanizmów w komórkach nowotworowych, np. wpływając na aktywność receptora VEGF. Takim lekiem jest stosowany obecnie bewacyzumab, hamujący wytwarzanie przez guz własnych naczyń krwionośnych –wyjaśnia dr hab. n. med. Lubomir Bodnar z Wojskowego Instytutu Medycznego.

W ramach kampanii „Dla niej. Możemy więcej” na stronie www.dlaniejmozemywiecej.pl można bezpłatnie pobrać poradniki dla kobiet zmagających się z nowotworem strefy intymnej, ich partnerów i bliskich. Partnerami kampanii „Dla niej. Możemy więcej” są: Stowarzyszenie Magnolia, Stowarzyszenie SANITAS, Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Kampanię wspiera firma Roche Polska. 

 

Partnerzy kampanii „Dla niej. Możemy więcej”:

Stowarzyszenie SANITAS – www.sanitas.sanok.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS jest Ogólnopolską Organizacją, której główną ideą jest edukacja na temat szeroko pojętej profilaktyki nowotworowej oraz udzielanie wsparcia dla osób będących w trakcie lub po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom.
Kontakt: ul. Kościuszki 15, 38-500 Sanok, e-mail: [email protected]


Stowarzyszenie Magnolia – www.stowarzyszenie-magnolia.org
 Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkologiczno–ginekologicznymi, którego celem jest wszechstronna pomoc kobietom w trakcie i po leczeniu onkologiczno-ginekologicznym i w innych chorobach kobiecych oraz podnoszenie świadomości kobiet i ich rodzin na temat chorób nowotworowych.
Kontakt: Żychlin, ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto, e-mail: [email protected]

Polskie Amazonki Ruch Społeczny – www.ruchspoleczny.org.pl
 W zamierzeniu Ruch ma stanowić szeroką platformę dialogu społecznego i współpracy międzyludzkiej. Każdy, komu przyszło mierzyć się z tą chorobą, może służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy razem, niezależnie od miejsca zamieszkania, możemy mieć wpływ na korzystne zmiany w polskiej onkologii. Chcemy, aby Polskie Amazonki Ruch Społeczny stał się silnym, poważnym i reprezentatywnym partnerem w rozmowach z przedstawicielami administracji państwowej na różnych szczeblach oraz innych instytucji działających w systemie opieki zdrowotnej, by proponował rozwiązania systemowe, informował opotrzebach chorych na nowotwory i należnych im standardach leczenia, by pobudzał do aktywności obywatelskiej w sferze polityki zdrowotnej. Patronat nad Ruchem objęło Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi i najstarsza organizacja pacjencka – pierwszy w Polsce Klub Amazonek – Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum.
Kontakt: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Centrum Onkologii Zakład Rehabilitacji, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, e-mail: [email protected]

Przypisy

1. Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie. 
2. Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/nowotwory-szyjki-macicy-kobiet/ dostęp z dnia 10/09/2014.
3. American Cancer Society, http://www.cancer.org/cancer/ovariancancer/detailedguide/ovarian-cancer-detecti
4. Wojciechowska Urszula, Didkowska Joanna. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie. Dostępne na stronie http://onkologia.org.pl/cytologia/,dostęp z dnia 10/09/2014.