Media Release

Warszawa, 05.10.2015

IPF World Week

IPF World Week – Światowy Tydzień Idiopatycznego Włóknienia Płuc
05–11. Października 2015

 

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) to postępująca choroba płuc o nieznanej przyczynie, prowadząca do nieodwracalnych zmian w płucach i ostatecznie do zgonu pacjenta. IPF powoduje, że pacjent odczuwa duszność – początkowo w czasie wysiłku, a w miarę postępu choroby również podczas wykonywania prostych czynności jak mycie zębów, czy rozmowa. IPF to choroba, w której śmiertelność jest wyższa niż w przypadku wielu nowotworów złośliwych. 

IPF World Week – Światowy Tydzień Idiopatycznego Włóknienia Płuc 
05–11. Października 2015
 
To inicjatywa pacjentów, która powstała w 2012 roku, by informować ludzi na całym świecie, że idiopatyczne włóknienie płuc to śmiertelna choroba płuc, na temat której poziom wiedzy nadal jest znikomy. Pacjenci z IPF łączą siły w upowszechnianiu wiedzy na temat tej choroby oraz walczą o lepsze zrozumienie, opiekę i nadzię. 


Ilu pacjentów choruje na idiopatyczne włóknienie płuc? 
Każdego roku, w Europie, diagnozuje się ok. 35 000 nowych przypadków zachorowań na IPF. Prof. dr hab. med. Jan Kuś – kierownik I Kliniki Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, szacuje że w Polsce przybywa około 2 tys. nowych chorych rocznie. Wszelkie prognozy podkreślają, że z roku na rok liczba ta będzie rosła.

 

Oficjalna strona IPF Week: http://www.ipfworld.org