Media Release

Warszawa, 30.01.2013

Grupa Roche ogłosiła roczne wyniki finansowe

30 stycznia br Grupa Roche ogłosiła roczne wyniki finansowe.

 

Sprzedaż Grupy wzrosła w 2012 roku o 4%. Zysk operacyjny wzrósł o 11% ( część farmaceutyczna Grupy Roche- 13%) w walutach lokalnych i osiągnął 17,16 mld CHF. Zysk netto wzrósł o 1% w walutach lokalnych, do kwoty 9.773 mld CHF. Zysk na akcję wzrósł o 10% przy stałym kursie walutowym.

Więcej informacji: http://www.roche.com/media/media_releases/med-cor-2013-01-30.htm

Raport roczny 2012: http://www.roche.com/investors/annual_reports.htm