Media Release

Warszawa, 26.07.2012

Grupa Roche ogłosiła półroczne wyniki finansowe

26 lipca 2012 roku Grupa Roche ogłosiła półroczne wyniki finansowe.

 

Sprzedaż Grupy wzrosła w pierwszym półroczu 2012. roku o 4%. Zysk operacyjny wzrósł o 7% przy stałym kursie wymiany walut i osiągnął 8.6 mld CHF. Zysk netto spadł o 14% przy stałym kursie wymiany walut, do kwoty 4.4 mld CHF. Zysk na akcję wzrósł o 8% przy stałym kursie wymiany walut.

Więcej informacji: http://www.roche.com/media/media_releases/med-cor-2012-07-26.htm

Pełny raport półroczny 2012: http://www.roche.com/investors/annual_reports.htm