Media Release

Warszawa, 25.07.2013

Grupa Roche ogłosiła półroczne wyniki finansowe za 2013 rok

25 lipca 2013 roku Grupa Roche ogłosiła półroczne wyniki finansowe. Sprzedaż grupy wzrosła w pierwszym półroczu o 5% i osiągnęła 23,3 mln CHF. Zysk operacyjny wzrósł o 10% przy stałym kursie wymiany walut i osiągnął 9,5 mln CHF. Zysk na akcję wzrósł o 12% przy stałym kursie wymiany walut.

 

Severin Schwan, CEO Grupy Roche, w swoim komentarzu podkreślił, że tak dobre rezultaty są wynikiem istniejącego portfolio leków Roche, zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych i nowych rozwiązań terapeutycznych, które firma wprowadziła w onkologii.

Więcej informacji: http://www.roche.com/media/media_releases/med-cor-2013-07-25.htm

Raport półroczny 2013: http://www.roche.com/investors/annual_reports.htm