Media Release

Warszawa, 23.11.2016

Grupa Roche inwestuje w odkrycie polskich naukowców

Wynalazek polskich uczonych otwiera drzwi dla rozwoju współczesnej medycyny ukierunkowanej m.in. na projektowanie szczepionek przeciwnowotworowych.

 

Zespół naukowców Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitegoodkrył uniwersalny sposób stabilizacji i zwiększenia produktywności genów mRNA, czyli kopii niewielkich fragmentów DNA zwanych genami. Wynalazek polskich uczonych otwiera drzwi dla rozwoju współczesnej medycyny ukierunkowanej m.in. na projektowanie szczepionek przeciwnowotworowych. W rozwój odkrycia naukowców Uniwersytetu Warszawskiego zainwestowała Grupa Roche, która obecnie prowadzi badania z wykorzystaniem stabilnego mRNA.

Od wielu lat w różnych laboratoriach na świecie zespoły naukowe pracowały nad „ustabilizowaniem” mRNA, czyli odkryciem sposobu, dzięki któremu mRNA trwałoby dłużej w naturalnym świecie komórek, a jednocześnie wykazywało silniejsze powinowactwo do czynnika translacyjnego. Wyczynu tego dokonał zespół naukowy z Uniwersytetu Warszawskiego, który odkrył, że pozytywne rezultaty mogą przynieść zmiany w strukturze końca cząsteczki mRNA, zwanego kapem 5’. Kap 5’ to uniwersalna struktura chemiczna, która kończy każdą cząsteczkę mRNA, niezależnie od tego, jaka w niej została zapisana informacja kodująca.

Wynalazek zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego stał się podstawą największej komercjalizacji polskiej nauki. Dzięki inwestycji m.in. Grupy Roche, odkrycie naukowców Uniwersytetu Warszawskiego ma szansę zostać wykorzystane w przyszłości w leczeniu nowotworów. 

 - Immunoterapie to aktualnie najdynamiczniej rozwijający się obszar onkologii. Odkrycie zespołu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otwiera drzwi do indywidualizacji immunoterapii,  a zatem jeszcze bardziej precyzyjnego opracowywania leków dla konkretnych chorych. Sam proces komercjalizacji tego odkrycia to bez wątpienia znakomity przykład jak współpraca na szczeblu międzynarodowym oraz współdziałanie nauki i biznesu mogą przekładać się na tworzenie innowacji i budowanie polskiej gospodarki opartej na wiedzy. Liczymy, że wynalazek zespołu polskich naukowców w postaci konkretnych immunoterapii będziemy rozwijać również w Polsce, we współpracy z polskim środowiskiem naukowym, m.in. w ramach utworzonego wspólnie z Centrum Onkologii-Instytut Centrum Naukowo-Przemysłowego” – mówi dr Aleksander Sowa, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio w Roche Polska.

Współtwórcy wynalazku:

·         Prof. UW, dr hab. Jacek Jemielity, Centrum Nowych Technologii UW,

·         Dr Joanna Kowalska, Wydział Fizyki UW,

·         Prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz, Wydział Fizyki UW, Centrum Nowych Technologii UW,

·         Dr Joanna Żuberek, Wydział Fizyki UW,

·         Dr Maciej Łukaszewicz, Wydział Fizyki UW,

·         Prof. Robert E. Rhoads,   Louisiana State University Health Sciences Center Shreveport (LSUHSC-S),

·         Dr Ewa Grudzień Nogalska, LSUHSC-S

Tło historyczne badań nad trwałością mRNA prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim

Odkrycia w zakresie terapeutycznego zastosowania analogów kapu 5’ były możliwe m.in. dzięki wieloletnim interdyscyplinarnym badaniom kapologicznym realizowanym w Laboratorium Ekspresji Genu Zakładu Biofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 1980 r., prowadzonym pod kierownictwem prof. Edwarda Darżynkiewicza. W wyniku tych badań odkryto pierwszy związek analogu kapu 5’ (ARCA), który okazał się hitem w biotechnologicznym otrzymywaniu wysoko aktywnych translacyjnie informacyjnych kwasów nukleinowych mRNA.

Pomysł ten powstał w 1987 r. (Edward Darżynkiewicz). W roku 2001 badania opublikowano, a wynalazek został zgłoszony do opatentowania w USA (patent z udziałem partnera amerykańskiego został udzielony w 2006 r.), a w następnych latach zawarto umowy licencyjne z 5-cioma dużymi firmami biotechnologicznymi. Zarówno sam związek ARCA jak też produkty uzyskiwane na jego bazie stanowią obecnie powszechnie stosowane narzędzia w biotechnologicznej produkcji białek w oparciu o matryce mRNA.

 

Więcej informacji na stronach Uniwersytetu Warszawskiego.