Media Release

Warszawa, 18.09.2015

Głosuję na Zdrowie!

„Głosuję na zdrowie” to inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na znaczenie wartości nowoczesnych terapii.

 

Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do innowacyjnego leczenia. Inwestowanie w najcenniejszy kapitał, jakim jest zdrowie, wymaga wielowymiarowego i międzyresortowego działania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji.

Zależy nam, aby tak oczekiwana przez Polaków debata o zdrowiu nie ograniczała się jedynie do haseł i obietnic. Chcemy wspierać i promować merytoryczny dialog, który pozwoli znaleźć odpowiedź na zdrowotne, społeczne i gospodarcze wyzwania, przed jakimi stać będzie Polska w najbliższych latach. -mówi Ewa Grenda, Dyrektor Generalna Roche Polska oraz prezes INFARMY.

więcej informacji na http://www.glosujenazdrowie.pl/