Media Release

Warszawa, 14.09.2012

Firma Roche Polska wspiera obchody Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach

Każdego roku w Polsce diagnozuje się ok. 8000 przypadków chłoniaków (dane obejmujące przewlekłą białaczkę limfocytową), jednak chorzy zbyt późno rozpoczynają leczenie. Znajomość objawów chłoniaka zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie. 15. września, z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach Stowarzyszenie „Przebiśnieg” sprawdzi stan wiedzy Polaków o tych złośliwych nowotworach układu chłonnego.

 

W Poznaniu, Krakowie i w Warszawie zostaną przeprowadzone sondy uliczne, w których ankieterzy zapytają Polaków o znajomość objawów chłoniaków. Podczas akcji ankieterzy będą również rozdawać materiały edukacyjne na temat chłoniaka. „Zdemaskuj chłoniaka” to hasło ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej zainicjowanej w maju 2008 r. Podstawowym celem działań jest edukacja społeczeństwa w kierunku właściwego rozpoznawania objawów nowotworów układu chłonnego i nie lekceważenia niepokojących symptomów choroby. Patronem honorowym akcji jest Polska Unia Onkologii oraz COI im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Chłoniaki (łac. Lymphoma) to choroby nowotworowe wywodzące się z układu chłonnego. Szacuje się, że na świecie liczba chorych na chłoniaki przekracza 1 mln. Istnieje około 70 rodzajów chłoniaków. Dzieli się je na 2 główne grupy: chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze Przyczyny powstawania tego nowotworu nie są znane. Ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 60. roku życia. Symptomy towarzyszące chłoniakom przypominają często objawy zwykłego przeziębienia, stąd są lekceważone. Choroba 
w większości przypadków jest wykrywana dopiero w stadium zaawansowanym. Posiadanie wiedzy na temat objawów chłoniaka, zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie choroby i rozpoczęcie skutecznego leczenia ratującego życie.

Więcej informacji na Facebooku : https://www.facebook.com/pages/Zdemaskuj-ch%C5%82oniaka/117912828357761

Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Lymphoma Coalition (http://www.lymphomacoalition.org/) - międzynarodowej organizacji, zrzeszającej stowarzyszenia pacjentów z całego świata. Działania podejmowane na całym świecie przy okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach mają upowszechniać wiedzę o nowotworach układu limfatycznego, ich objawach, metodach diagnozy oraz leczenia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" powstało przy Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, zrzesza osoby, które kierując się szlachetnymi pobudkami pragną pomagać chorym na chłoniaki. Celem Stowarzyszenia jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz poprawy jakości ich życia, propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej, propagowanie profilaktyki chorób nowotworowych oraz działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu onkologicznym. Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej : http://www.przebisnieg.org/