Media Release

Warszawa, 16.06.2014

Ewa Grenda, Dyrektor Generalna Roche Polska Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

10 czerwca br Ewa Grenda, Dyrektor generalna Roche Polska Sp. z o.o.,  została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

 

INFARMA reprezentuje 31 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne, w tym biotechnologiczne. INFARMA jest członkiem European Federation of the Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

 „To dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję członkom Zarządu INFARMY za powierzenie mi tak odpowiedzialnego i wymagającego zadania” – powiedziała Ewa Grenda, zaraz po wyborze.

„Pamiętając o tym, że fundamentem działań firm farmaceutycznych jest dobro pacjenta, dołożę wszelkich starań na rzecz zwiększenia przejrzystości w branży farmaceutycznej, podejmując dialog ze wszystkimi partnerami społecznymi i instytucjonalnymi w celu tworzenia dobrego klimatu dla rozwoju innowacyjności w dziedzinie farmakoterapii w Polsce” – dodała. 

Celem INFARMY jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia. Rozwiązania takie powinny pozwalać pacjentom na korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii tak, aby polskie standardy leczenia odpowiadały światowym. Więcej informacji na stronie: www.infarma.pl