Media Release

Warszawa, 13.09.2013

Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach

15 września z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” organizuje sondy uliczne i  akcje informacyjne na temat nowotworów układu chłonnego. Wydarzenia te są częścią kampanii edukacyjnej „Zdemaskuj chłoniaka”, którą wspiera firma Roche Polska.

 

Światowy Dzień Wiedzy o Chłoniakach obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Lymphoma Coalition (http://www.lymphomacoalition.org/) – międzynarodowej organizacji, zrzeszającej stowarzyszenia pacjentów z całego świata. Działania podejmowane na całym świecie przy okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach mają upowszechniać wiedzę o nowotworach układu limfatycznego, ich objawach, metodach diagnozy oraz leczenia.

Chłoniaki to nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Dzieli się je na dwie główne grupy: chłoniaki nieziarnicze (ok. 80% przypadków) i chłoniaki ziarnicze (inaczej chłoniaki Hodgkina). Do grupy chłoniaków zalicza się również przewlekłą białaczkę limfocytową. Przyczyny zachorowalności nie zostały jeszcze poznane, choć wytypowano już wiele czynników, które zwiększają ryzyko ich wystąpienia. Na chłoniaki chorują osoby w różnym wieku. Ryzyko zachorowania na chłoniaki nieziarnicze według danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 55. roku życia. Co roku odnotowuje się w Polsce kilka tysięcy przypadków zachorowań na chłoniaki. Znajomość objawów chłoniaka zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie.

Objawy towarzyszące chłoniakom często przypominają zwykłe przeziębienie i są lekceważone, przez co nowotwór ten wykrywa się zazwyczaj dopiero w stadium zaawansowanym. Posiadanie wiedzy na temat chłoniaków, w tym znajomość ich objawów, zwiększa szanse na wczesne rozpoznanie chorobyi tym samym - szybsze rozpoczęcie leczenia. Bardzo ważne jest, aby wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie, konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu.

Najczęściej występujące objawy chłoniaków

  1. Powiększone węzły chłonne
  2. Osłabienie
  3. Znaczna utrata masy ciała
  4. Nieuzasadnione zmęczenie
  5. Podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny
  6. Obfite nocne poty
  7. Długo utrzymujący się kaszel lub duszność
  8. Uporczywe swędzenie skóry

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” www.przebisnieg.org