Media Release

Warszawa, 11.10.2012

Światowy Dzień Reumatyzmu

Światowy Dzień Reumatyzmu, przypadający 12 października, obchodzony jest na świecie od 1996 roku. W tym dniu warto pamiętać o tym, że choroby o podłożu reumatoidalnym są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie.

 

Szacuje się, że na choroby o podłożu reumatycznym cierpi ponad 103 mln Europejczyków i 9 mln Polaków. [1]  To ponad 200 różnych schorzeń, które różnią się objawami i przebiegiem. Jednymi z najczęstszych chorób reumatoidalnych są: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy (SLE), zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK).

Schorzenia te nie dotykają, jak się powszechnie sądzi, jedynie osób w podeszłym wieku. młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, które dotyka średnio jedno na 100 dzieci, zaczyna się zwykle w wieku 2-3 lat. Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej rozpoznawane u ludzi młodych i w średnim wieku (w wieku 25-40 lat).

Choroby o podłożu reumatoidalnym i idące za nimi uszkodzenia stawów bardzo często prowadzą do problemów z codziennym funkcjonowaniem. Osoby chore mają trudności z takimi podstawowymi czynnościami jak np. mycie się, ubieranie, jedzenie. Ocenia się, że koszty pośrednie tj. renty, absencja w pracy i rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatycznymi są w Polsce dziesięciokrotnie wyższe niż nakłady na ich leczenie. [2]

Choroby o podłożu reumatoidalnym należą do grupy chorób autoimmunologicznych, co oznacza, że układ odpornościowy człowieka z nieznanych przyczyn zwraca się przeciwko własnym tkankom.  Ich geneza nie jest jeszcze do końca znana. Jeszcze do niedawna możliwości leczenia najczęściej występujących chorób reumatoidalnych takich jak np. Reumatoidalne Zapalenia Stawów były ograniczone. Przełomem w leczeniu było wprowadzenie w 1998 roku leków biologicznych, działających bezpośrednio na układ immunologiczny i osłabiających jego agresywne działanie 
na własne tkanki.

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Reumatyzmu można znaleźć na stronie: http://www.worldarthritisday.org/

[1] http://3majmysierazem.pl/swiatowy-dzien-reumatyzmu.htm

[2] Raport: „Stan opieki reumatologicznej w Polsce”, Uczelnia Łazarskiego, 2010 rok