Wirus Epsteina-Barr (EBV)

 

Zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV) występuje powszechnie u ludzi. Ponad 90% światowej populacji ulega zakażeniu przed osiągnięciem wieku dorosłego. 1-2

Wirus przenoszony jest głównie przez ślinę, ale także drogą przetoczenia krwi, przeszczepienia narządów litych i komórek krwiotwórczych oraz w wyniku kontaktów seksualnych2. Pierwotne zakażenie w dzieciństwie często przebiega bezobjawowo, ale u nastolatków i dorosłych często prowadzi do rozwoju mononukleozy zakaźnej. Z zakażeniem EBV związane są choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów i stwardnienie rozsiane. EBV przyczynia się także do nowotworowej transformacji limfocytów B i komórek nabłonka.3

EBV profil serologiczny

Testy serologiczne w kierunku EBV wykonywane są rutynowo w celu określenia stadium zakażenia EBV, potwierdzenia rozpoznania klinicznego mononukleozy zakaźnej oraz określenia statusu immunologicznego dawców i biorców przed przeszczepem. 2,4,5

U osób z prawidłową odpornością obecność przeciwciał IgG przeciwko VCA (antygenowi kapsydowemu wirusa) oraz swoistych przeciwciał IgM przeciwko EBV, przy braku przeciwciał IgG przeciwko EBNA-1 (antygenowi jądrowemu wirusa Epsteina-Barr) wskazuje na ostre zakażenie. Natomiast obecność przeciwciał VCA IgG i EBNA-1 IgG przy braku przeciwciał IgM wskazuje na zakażenie w przeszłości.4,6

 

Informacja o produkcie

Panel EBV przeznaczony jest do stosowania pomocniczo w diagnostyce mononukleozy zakaźnej oraz do określenia stadium zakażenia EBV.

Elecsys® EBV IgM

Test immunochemiczny do jakościowego wykrywania in vitro przeciwciał IgG przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epsteina-Barr w ludzkiej surowicy i osoczu. Test przeznaczony jest do stosowania jako pomoc w diagnostyce mononukleozy zakaźnej i określeniu stadium zakażenia EBV. Test elektrochemiluminescencyjny “ECLIA” przeznaczony jest do stosowania na analizatorach cobas e.

 

Elecsys® EBV VCA IgG

Test immunochemiczny do jakościowego wykrywania in vitro przeciwciał IgG przeciwko antygenowi kapsydowemu wirusa Epsteina-Barr w ludzkiej surowicy i osoczu. Test przeznaczony jest do stosowania jako pomoc w diagnostyce mononukleozy zakaźnej i określeniu stadium zakażenia EBV. Test elektrochemiluminescencyjny “ECLIA” przeznaczony jest do stosowania na analizatorach cobas e.

 

Elecsys® EBV EBNA IgG

Test immunochemiczny do jakościowego wykrywania in vitro przeciwciał IgG przeciwko antygenowi jądrowemu-1 wirusa Epsteina-Barr (EBNA-1) w ludzkiej surowicy i osoczu. Test przeznaczony jest do stosowania jako pomoc w diagnostyce mononukleozy zakaźnej i określeniu stadium zakażenia EBV. Test elektrochemiluminescencyjny “ECLIA” przeznaczony jest do stosowania na analizatorach cobas e.

 

„Trzy testy należy stosować łącznie w celu określenia stadium zakażenia wirusem EBV”

Korzyści stosowania panelu Elecsys EBV

Wysoka swoistość – mniej dodatkowych testów

97,5 % próbek prawidłowo przypisanych do stadium zakażenia

EBV EBNA-1 – bez wyników granicznych

Długa stabilność po otwarciu

 

Niewielka objętość próbki

 

Precyzja oznaczeń między systemami

Krótki czas oznaczenia – 18 minut

 

Automatyczne algorytmy i interpretacja wyników - cobas e flow

Konsolidacja i centralizacja badań na jednej platformie lub systemie analitycznym

Referencje

  1. Smatti, M.K., Al-Sadeq, D.W. et al. (2018). Epstein-Barr virus epidemiology, serology and genetic variability of LMP-1 oncogene among healthy population: an update. Front Oncol. 8, 211.
  2. Dunmire, S.K., Verghese, P.S., Balfour, H.H. (2018). Primary Epstein-Barr virus infection. J Clin Virol. 102, 84-92.
  3. Okano, M., Gross, T.G. (2012). Acute or chronic life-threatening diseases associated with Epstein-Barr virus infection. Am J Med Sci. 343(6), 483-9.
  4. De Paschale, M. and Cleirici, P (2012). Serological diagnosis of Epstein-Barr virus infection: Problems and solutions. World J Virol. 1(1), 31-43.
  5. Nowalk, A., Green, M. (2016). Epstein-Barr Virus. Microbiol Spectr. 4(3).
  6. Hess, R. (2004). Routine Epstein-Barr virus diagnostics from the laboratory perspective: still challenging after 35 years. J Clin Microbiol. 42(8), 3381-7.
  7. Middeldrop, J.A. Epstein-Barr virus-specific humoral immune responses in health and disease. In: Münz, Ch, editor. Epstein Barr Virus. Volume 2. Springer; 2015. str. 289-322.