Szybki test antygenowy - badanie wymazu z nosa
SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal

(do samodzielnego wykonania przez użytkownika)

Szybki. Prosty.

Szybki test na covid SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal firmy Roche to test bezbolesny przeznaczony do wykrywania charakterystycznego antygenu wirusa SARS-CoV-2 obecnego w wymazie z nosa.

 

 

 

 

Łatwość użycia testu polega na badaniu wymazu z nosa, a nie z nosogardzieli, dzięki czemu pobranie próbki jest mniej inwazyjne, prostsze i wygodniejsze.

 

Przed przeprowadzeniem testu należy przeczytać instrukcję użycia. Test należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją zawartą w skróconej instrukcji podręcznej dla pacjentów. Instrukcja użycia oraz skrócona instrukcja podręczna dla pacjentów znajdują się w opakowaniu z testem.

Szybki test wymazowy SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal firmy Roche

Korzyści, jakie daje ten typ testu

Korzyści, jakie daje ten typ testu

Szybki wynik

Wynik testu jest dostępny po upływie 15 minut. Wynik po 30 minutach jest nieważny. Szybki test umożliwia niemal natychmiastową identyfikację pozytywnych przypadków, co prowadzi do zwiększonej ochrony i ograniczenia transmisji zakażenia.

Proste użycie

Wystarczy próbka materiału z nosa – wymaz z nosa służy jako materiał do badania. Oznacza to, że pobranie próbki w porównaniu z wymazem z nosogardzieli jest mniej inwazyjne, prostsze i wygodniejsze.

Wysoka dokładność

Dzięki wysokiej czułości i swoistości testu wynik pozytywny oznacza aktywną infekcję nawet w przypadku braku objawów, co umożliwia szybszą identyfikację aktywnych przypadków zakażenia. Negatywny wynik testu informuje o braku zakażenia, w dalszym ciągu zaleca się jednak zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Przygotowanie do testu

Przed rozpoczęciem należy uważnie przeczytać poszczególne kroki poprzedzające wykonanie testu oraz poniższą instrukcję użycia:

  1. Przed wykonaniem testu należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem lub zastosować środek do dezynfekcji rąk.
  2. Sprawdzić datę ważności podaną na tylnej stronie woreczka foliowego. Nie należy stosować testu po upływie jego daty ważności. Po otwarciu woreczka należy upewnić się, że test jest nieuszkodzony, a wskaźnik stanu wysuszenia jest żółty (= test nadaje się do użycia).
  3. Należy wyjąć wymazówkę z opakowania. Wymazówkę trzymać kciukiem i palcem wskazującym za koniec, dotykać wyłącznie uchwytu wymazówki, a nie miękkiej końcówki.

 

 

 

 

Samodzielne wykonanie testu

Pobranie próbki

Pobranie próbki (wymaz z nosa)

Lekko pochylić głowę i wprowadzić końcówkę wymazówki do dziurki w nosie na głębokość około 2 cm.
Wymazówkę przekręcić 4 razy (łącznie około 15 sekund), pocierając ścianę nosa. Pobranie należy powtórzyć tą samą wymazówką w drugiej dziurce nosa.

Przygotowanie próbki

Przygotowanie próbki

Wymazówkę należy włożyć do próbówki z roztworem buforowym. Próbówkę należy ścisnąć, Wymazówkę obrócić 10 razy.
Podczas wyciągania wymazówki próbówkę należy ściskać dalej, aby wycisnąć cały płyn z części miękkiej. Na próbówkę należy silnie wcisnąć zatyczkę.

Wykonanie testu

Wykonanie testu

Urządzenie testowe należy położyć na płaskiej powierzchni i na oznaczone pole wpuścić 4 krople próbki, jak pokazano na rysunku.

Uwaga: Można kontynuować test, nawet jeśli przypadkowo wpuści się 5 kropli na urządzenie testowe.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników

Wynik testu należy odczytać po 15 do 30 minut.

Uwaga! Wynik testu odczytywany po upływie więcej niż 30 minut może być nieprawidłowy.

Prawidłowa interpretacja wyniku

 

Wynik pozytywny

Pozytywny wynik testu

Pojawienie się kreski w miejscu wynikowym (T) bez względu na to, jak słaba ona będzie, wraz z kreską w miejscu kontrolnym (C) oznacza pozytywny wynik testu.
Nawet jeżeli kreska w miejscu kontrolnym jest słabo widoczna, test należy uznać za ważny.
Oznacza to, że trwa aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Zawsze należy się upewnić, że kreska w miejscu kontrolnym (C) jest widoczna, nawet jeżeli jest słaba. W przeciwnym przypadku test jest nieważny.

   

 

Wynik negatywny

Negatywny wynik testu

W przypadku negatywnego wyniku testu pojawi się wyłącznie kreska w miejscu kontrolnym (C). Kreska w miejscu wynikowym (T) nie pojawi się wcale.
Negatywny wynik testu oznacza, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest mało prawdopodobne. W dalszym ciągu należy jednak zachowywać wszystkie środki ostrożności i przestrzegać wymagań sanitarnych.
Zawsze należy się upewnić, że kreska w miejscu kontrolnym (C) jest widoczna, nawet jeżeli jest słaba. W przeciwnym przypadku test jest nieważny.

      

 

Nieważny wynik

Nieważny wynik testu

Jeżeli kreska w miejscu kontrolnym (C) nie jest widoczna, test jest nieważny.
W takim przypadku należy wykonać nowy test.

W przypadku pozytywnego wyniku testu należy skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym lub właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną i przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących kwarantanny. Lekarz w razie potrzeby zleci test PCR w celu potwierdzenia wyniku.


Uwaga: W przypadku powtórzenia się nieważnego wyniku testu (więcej niż jeden nieważny test), podejrzenia zdarzenia niepożądanego, uszczerbku na zdrowiu lub nieprawidłowego działania wyrobu, należy skontaktować się z Regionalnym Centrum Wsparcia Klientów firmy Roche Diagnostics Polska, pod numerem 800 909 505 lub napisać na adres e-mail [email protected].

W razie wątpliwości (utrzymujących się lub pogarszających się objawów) zalecamy powtórzenie testu po 1–2 dniach, ponieważ dokładność testu zmienia się w zależności od fazy zakażenia.
Osoby, u których występują objawy zakażenia, lub osoby, które miały kontakt z potwierdzonymi przypadkami, powinny skontaktować się ze swoim lekarzem lub właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną bez względu na wynik testu.


Informacja o likwidacji odpadów:

Wszystkie odpady należy likwidować zgodnie z miejscowymi przepisami. Zużyty test należy włożyć do plastikowego woreczka na śmieci (brak w opakowaniu) i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane lub na odpady zanieczyszczone biologicznie.