Test VENTANA PD-L1 (SP142)

Ventana PD-L1

Informacje o produkcie

Przewodnik po immunoterapii

Test predykcyjny VENTANA PD-L1 pozwala zidentyfikować pacjentki, które z największym prawdopodobieństwem zareagują na określone terapie, generując jednocześnie wyniki, którym możesz zaufać, aby podejmować odpowiednio szybko decyzje diagnostyczne i dokonywać wyborów terapeutycznych. Wspieramy Twoją wiedzę specjalistyczną, dostarczając Ci narzędzi, niezbędnych do efektywnego uruchomienia testów w Twoim laboratorium, a także ich umiejętnej interpretacji.

Wspierając patomorfologów w odpowiedziach na pytania dotyczące PD-L1(SP142)

Test VENTANA PD-L1 (SP142) zwiększy Twoją pewność w:

  • Selekcji pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC), kwalifikujących się do terapii opartej o atezolizumab
  • Selekcji pacjentów z rakiem nabłonka dróg moczowych (UC), kwalifikujących się do terapii opartej o atezolizumab
  • Selekcji pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC), kwalifikujących się do terapii opartej o atezolizumab

Towarzyszące wskazania diagnostyczne

Potrójnie ujemny rak piersi, rak nabłonka dróg moczowych i niedrobnokomórkowy rak płuc

Zastosowanie odpowiedniego testu, w celu określenia statusu PD-L1 oraz ustalenia terapii, jest kluczowe. Test VENTANA PD-L1 (SP142) jest pierwszym predykcyjnym testem, o statusie regulacyjnym wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla pacjentów z potrójnie ujemnym rakiem piersi (TNBC), rakiem nabłonka dróg moczowych (UC) i niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Test VENTANA PD-L1 (SP142) jest pierwszym predykcyjnym testem CE IVD służącym ocenie ekspresji PD-L1 u pacjentek, umożliwiając ocenę barwienia komórek odpornościowych naciekających nowotwór w jego mikrośrodowisku, dzięki czemu dostarczy Ci klinicznie istotnych informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących zastosowania odpowiedniej terapii.

 

Test VENTANA PD-L1 (SP142):

  • Stworzony by wizualnie wzmocnić ekspresję wybarwienia komórek odpornościowych naciekających nowotwór w jego mikrośrodowisku
  • Pierwszy test PD-L1, o statusie regulacyjnym wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, umożliwiający ocenę statusu PD-L1 w oparciu o zindywidualizowany algorytm interpretacji komórek odpornościowych

Pierwszy i jedyny na rynku klinicznie zaakceptowany test predykcyjny PD-L1, umożliwiający identyfikację pacjentek, które z największym prawdopodobieństwem zareagują na terapię opartą o atezolizumab

* W USA przeznaczony wyłącznie do użytku na aparatach BenchMark Ultra

Specyfikacja produktu

Królicze monoklonalne przeciwciało pierwszorzędowe VENTANA PD-L1 (SP142), służy do immunohistochemicznej oceny białka ligandu 1 zaprogramowanej śmierci (PD-L1) w komórkach guza i komórkach odpornościowych naciekających nowotwór, w utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) wymienionych poniżej tkankach, wybarwionychprzy użyciu zestawów OptiView DAB IHC Detection Kit i OptiView Amplification Kit na aparacie BenchMark ULTRA.

Określenie statusu PD-L1 zależy od wskazania, a ocena jest dokonywana albo na podstawie odsetka powierzchni guza zajętego przez komórki układu immunologicznego wykazujące ekspresję PD-L1 (%IC) o dowolnej intensywności barwienia, albo na podstawie odsetka komórek nowotworowych wykazujących ekspresję PD-L1 (%TC) o dowolnej intensywności barwienia.

VENTANA PD-L1 (SP142) jest wskazany jako pomoc w identyfikacji pacjentów do leczenia za pomocą terapii wymienionych w tabeli 1, w odniesieniu do odpowiednich wskazań i wartości granicznych zgodnie z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Wskazanie do stosowania TERAPIA ODCIECIE
Rak nabłonka dróg moczowych Atezolizumab
≥ 5% IC
Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC)  Atezolizumab
≥ 1% IC
Niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC) Atezolizumab
≥ 50% TC lub ≥ 10% IC

W zależności od warunków terapeutycznych, ekspresja PD-L1 ≥50% TC lub ≥10% IC oznaczona testem VENTANA PD-L1 (SP142) u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) może być związana ze zwiększonym całkowitym przeżyciem po zastosowaniu terapii opartej o atezolizumab. Więcej informacji można znaleźć w zatwierdzonej Charakterystyce produktu leczniczego.

Wynik testu uzyskany z użyciem produktu powinien być zawsze interpretowany przez wykwalifikowanego patomorfologa wraz z wynikiem badania histologicznego, znajdującymi zastosowanie informacjami klinicznymi i odpowiednimi kontrolami.

Produkt jest przeznaczony do stosowania w diagnostyce In vitro (IVD).

Produkty powiązane

Katalog odczynników

Odczynniki i produkty IHC i ISH

Aby wyświetlić powiązane produkty, odczynniki i opakowania zbiorcze, zapoznaj się z katalogiem odczynników Roche Tissue Diagnostics.