uPath HER2 (4B5) image analysis, Breast (CE-IVD)

Gotowy do użycia, szybki, dający spójne wyniki i w pełni zautomatyzowany algorytm wspomagający podejmowanie decyzji klinicznych, będący wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro.

uPath HER2 (4B5)

Informacje o produkcie

Zaawansowane algorytmy analizy obrazu uPath

Patologia cyfrowa, która umożliwia sprawną ocenę i wnikliwy wgląd w rozpatrywany przypadek, wymaga narzędzi do analizy obrazu, które posłużą patomorfologom przy stawianiu pewnej i obiektywnej oceny zeskanowanych obrazów badanej tkanki. Algorytm analizy obrazu uPath HER2 (4B5) dedykowany dla diagnostyki raka piersi, ma na celu wspomóc patomorfologa w półilościowej detekcji białka HER2, w utrwalonej formalinie i zatopionej w parafinie tkance raka piersi. Stosowany wraz z preparatem, wybarwionym za pomocą króliczego monoklonalnego przeciwciała pierwszorzędowego anty-HER2/neu (4B5) VENTANA anty-HER2/neu (4B5), jest wsparciem i wskazaniem do oceny pacjentów z rakiem piersi, u których zastosowano terapię opartą o trastuzumab, adotrastuzumab emtanzynę lub rozważana jest terapia oparta o pertuzumab.

 

Algorytm analizy obrazu uPath HER2 (4B5), Breast

  • Wyszkolony przez patomorfologów: pozwala na obiektywną i powtarzalną ocenę obrazów zeskanowanych szkiełek na skanerze VENTANA DP200, wybarwionych testem VENTANA HER2 (4B5)
  • Zintegrowany z oprogramowaniem uPath do zastosowań klinicznych: funkcje umożliwiające bezproblemowe przeglądanie, wyrównywanie, synchronizowanie oraz udostępnianie i raportowanie
  • Analiza obrazu całych preparatów (ang. Whole Slide Analysis, WSA): zautomatyzowane wstępne przetwarzanie obrazu zeskanowanych preparatów przed oceną patomorfologa, pozwala na szybkie uzyskanie wyników w zdefiniowanych przez użytkownika obszarach zainteresowania (ang. Region Of Interest, ROI)
  • Automatyczna ocena całych preparatów za pomocą jednego kliknięcia: szybkie wyliczenie wyniku HER2
  • Funkcja nakładki graficznej: podświetlenie pozytywnie wybarwionej błony komórkowej dla łatwego odniesienia

W pełni zintegrowany i gotowy do użycia

Algorytm zwalidowany za pomocą testu VENTANA HER2 (4B5), z przeznaczeniem do zastosowania wraz z oprogramowaniem Roche uPath

Szybki i w pełni zautomatyzowany

Wyszkolony przez patomorfologów algorytm pozwala na analizę obrazów za pomocą jednego kliknięcia

Dokładny, dający spójne wyniki i godny zaufania

Bieżąca ocena obrazów zeskanowanych szkiełek, która jest obiektywna i powtarzalna, będąca prawdziwym wsparciem w opracowywaniu planów leczenia terapeutycznego

uPath HER2 (4B5)