Algorytm do analizy obrazu uPath HER2 Dual ISH, Breast

(CE-IVD - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro ).

Gotowy do użycia, szybki i zautomatyzowany algorytm przeznaczony do wspierania decyzji klinicznych

uPath HER2 Dual ISH

Informacje o produkcie

Algorytmy do analizy obrazu uPath

Algorytm analizy obrazu uPath HER2 Dual ISH, Breast, jest przeznaczony do użytku jako wsparcie dla patomorfologów w celu określenia statusu genu HER2 poprzez wyliczenie stosunku liczby kopii genu HER2 do liczby centromerów chromosomu17, w utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie tkankach raka piersi. Stosowany do analizy szkiełek wybarwionych za pomocą testu, VENTANA HER2 Dual ISH służy jako pomoc w ocenie pacjentów z rakiem piersi, u których rozważane jest leczenie terapeutyczne.

Właściwości algorytmu analizy obrazu uPath HER2 Dual ISH image analysis, Breast

  • Wyszkolony przez patomorfologów: pozwala na obiektywną i powtarzalną ocenę obrazów zeskanowanych szkiełek na skanerze VENTANA DP200, wybarwionych testem VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail
  • Zintegrowany z oprogramowaniem uPath do zastosowań klinicznych: funkcje umożliwiające bezproblemowe przeglądanie, wyrównywanie, synchronizowanie oraz udostępnianie i raportowanie.
  • Analiza obrazu całych preparatów (ang. Whole Slide Analysis, WSA): zautomatyzowane wstępne przetwarzanie obrazu zeskanowanych preparatów przed oceną patomorfologa, pozwala na szybkie uzyskanie wyników w zdefiniowanych przez użytkownika obszarach zainteresowania (ang. Region of interest, ROI)
  • Automatyczna ocena całych preparatów za pomocą jednego kliknięcia: szybkie wyliczenie stosunku HER2/Chr17
  • Funkcja nakładki graficznej: Zaznacza kolorem czerwonym 20 reprezentatywnych.
  • Panel ROI: Pozwala patomorfologom wybrać poszczególne komórki i sprawdzić odpowiednią ilość sygnałów HER2 i Chr17.
  • Mapa cieplna: Wskazuje patomorfologom obszary najbardziej nadające się do oceny, na podstawie wzrostu sygnałów HER2 w stosunku do sygnałów Chr17.

Zintegrowany i gotowy do użycia

Algorytm zwalidowany za pomocą testu HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail, z przeznaczeniem do zastosowania wraz z oprogramowaniem Roche uPath

Szybki i zautomatyzowany

Wyszkolony przez patomorfologów algorytm pozwala na analizę obrazów za pomocą jednego kliknięcia

Dokładny, spójny i godny zaufania

Bieżąca ocena obrazów zeskanowanych szkiełek, która jest obiektywna i powtarzalna, będąca wsparciem w potencjalnych planach leczenia terapeutycznego

uPath HER2 Dual ISH