Portfolio diagnostyczne w raku piersi od Roche Diagnostics

Wskazując drogę ku spersonalizowanej terapii

Rak piersi jest najczęściej występującym rakiem wśród kobiet na całym świecie1

Wczesna detekcja, innowacyjne testy i nowe terapie przyczyniły się do zmniejszenia o 40% śmiertelności z powodu raka piersi w ciągu ostatnich kilku dekad2, jednakże wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

Obecnie rak piersi wciąż jest odpowiedzialny za śmierć niemalże 600 000 osób rocznie.¹ Każdy preparat z tkanką piersi, który otrzymujesz, reprezentuje czyjeś życie — pytania, nadzieje i aspiracje tej osoby są w Twoich rękach. Inspiruje nas praca, którą każdego dnia wykonujesz dla pacjentów i pozostajemy zaangażowani we wspieranie Cię nowymi i zaawansowanymi narzędziami diagnostycznymi, które wykazują potencjał prawdziwej zmiany dla ocalenia ludzkich istnień.

Poszukiwania, ciągłe udoskonalanie i rozpoczynanie od nowa – nasza determinacja jest niezachwiana

Każdy przypadek choroby nowotworowej jest inny, dlatego też wierzymy, że opieka nad pacjentem powinna być w pełni spersonalizowana. Wraz ze wzrostem naszej wiedzy na temat raka piersi, ewoluuje nasza oferta czułych i klinicznie możliwych do zastosowania rozwiązań.

Od 1991 r. firma Roche toczy walkę z rakiem, wprowadzając innowacje, które mają na celu ulepszyć standardy opieki i zapewnić przejrzystość dla nawet najbardziej złożonych ścieżek diagnostycznych. Ciągła praca nad ulepszaniem naszych testów, umożliwia lepszą czułość, bardziej wnikliwy ogląd i dostarcza Ci coraz większej pewności w diagnozowaniu Twoich pacjentów. Nasze zdobyte doświadczenie umożliwia nam rozwijać przełomowe technologie dla szerokiego spektrum wskazań diagnostycznych.

Pewnym krokiem przez zawiłości raka piersi

Portfolio produktowe dla diagnostyki raka piersi od Roche Diagnostics oferuje kliniczną użyteczność, aby konsekwentnie dostarczać rzetelne wyniki, których potrzebują pacjenci. Od testów diagnostycznych i predykcyjnych, po wyszkolone przez patomorfologów zaawansowane algorytmy analizy obrazu, rozwiązanie dla precyzyjnej i spersonalizowanej terapii celowanej, jeszcze nigdy nie było tak proste.

Przełom w diagnostyce raka piersi – w centrum uwagi potrójnie ujemnego raka piersi

Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC) stanowi około 15% wszystkich przypadków raka piersi.Do niedawna mediana czasu przeżycia pacjentek z przerzutowym TNBC (mTNBC) wynosiła zaledwie 12-18 miesięcy i nie było dostępnej jakiejkolwiek terapii celowanej.4

W 2019 roku firma Roche wprowadziła test VENTANA PD-L1 (SP142) — pierwszy test do diagnostyki in vitro, ze statusem regulacyjnym CE IVD (wyrób medyczny do diagnostyki in vitro), stosowany w celu identyfikacji pacjentek z TNBC, u których może zostać wprowadzona immunoterapia. Za pomocą tego innowacyjnego testu, patomorfolodzy mogą zidentyfikować pacjentki, które z mogą odnieść korzyści z leczenia przełomową immunoterapią, dając nową nadzieję tysiącom istnień ludzkich.

Ventana PD-L

Test VENTANA PD-L1 (SP142):

  • Wiarygodne wykrywanie ekspresji PD-L1 na komórkach odpornościowych
  • Większa pewność podczas identyfikacji pacjentów z TNBC kwalifikujących się do leczenia terapeutycznego
  • Umożliwienie zespołom opracowywania nowych kursów dotyczących spersonalizowanego leczenia raka piersi

Nowe wyobrażenie badania HER2 – Naszą misją jest ulepszanie nawet tych najbardziej znanych i cenionych narzędzi diagnostycznych

Dla nas innowacja to coś więcej niż opracowywanie nowych produktów, stale poszukujemy możliwości ulepszenia technologii, którą mamy obecnie na rynku — ponieważ lepsze narzędzia diagnostyczne oznaczają większą pewność i lepsze rezultaty leczenia pacjentów.

Nowotwory HER2 zależne stanowią 15-20% wszystkich przypadków raka piersi.5 Chociaż wiele laboratoriów polegało na naszym teście INFORM HER2 Dual ISH w diagnostyce raka piersi HER2 zależnego, opinie klientów wskazały nam drogę sugerując, że prostszy sposób użytkowania testu, wpłynie znacząco na jego wartość. Obecnie, nasza na nowo opracowana, sonda VENTANA HER2 Dual ISH opiera się na składowych, które przyczyniły się do sukcesu oryginalnego produktu. Między innymi na mikroskopii jasnego pola, możliwości interpretacji barwień przy zachowaniu kontekstu morfologicznego i archiwizacji wyników.

Dzięki udoskonaleniu naszego testu i wszystkiego, co z nim związane, laboratoria patomorfologiczne mogą z większą pewnością odkrywać to, co sonda może ukazać.

Test VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail:

  • Zwiększenie wydajności dzięki nowym sondom oligonukleotydowym, nowym zestawom detekcyjnym i wyższym wskaźnikom pierwszego odczytu6
  • Generowanie spójnych i powtarzalnych wyników, które wykazują wysoką zgodność z FISH i spójność pomiędzy laboratoriami oraz patomorfologami6
  • Większa rzetelność diagnostyczna dla całego portfolio produktowego w diagnostyce raka piersi od firmy Roche, ze względu na sprawdzoną użyteczność kliniczną
VENTANA HER2

Precyzyjna diagnoza dzięki zaawansowanym algorytmom analizy obrazu, wspierających decyzję kliniczną

Roche stale wprowadza szereg innowacji w diagnostyce HER2 za pomocą zaawansowanych algorytmów do analizy obrazu, wspierając Cię w decyzjach, które podejmujesz każdego dnia. Algorytmy sztucznej inteligencji wyszkolone przez patomorfologów, dostarczają rzetelną ocenę obrazów zeskanowanych szkiełek, które są wiarygodne i powtarzalne.

uPath HER2 (4B5)

Algorytm analizy obrazu uPath HER2 (4B5) image analysis, Breast (CE-IVD - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro)*:

Pomaga patomorfologom szybko ocenić, czy materiał jest HER2 dodatni, wyraźnie podkreślając dodatnio zabarwioną błonę komórkową guza. W przypadku stosowania z testu VENTANA HER2 (4B5) pacjenci z dodatnim wynikiem biomarkera HER2 mogą zostać zakwalifikowani do leczenia celowanego.

Zapoznaj się ze szczegółami.

Algorytm analizy obrazu uPath HER2 Dual ISH image analysis, Breast (CE-IVD - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro)*:

  • Algorytm analizy obrazu uPath HER2 Dual ISH w raku piersi, jest przeznaczony do użytku jako wsparcie dla patomorfologów w celu określenia statusu genu HER2 poprzez wyliczenie stosunku liczby kopii genu HER2 do ilości centromerów chromosomu 17. Stosowany do analizy szkiełek wybarwionych za pomocą testu, VENTANA HER2 Dual ISH służy jako pomoc w ocenie pacjentów z rakiem piersi, u których rozważane jest leczenie terapeutyczne.

Zapoznaj się ze szczegółami

*W USA do zastosowania wyłącznie w celach badawczych. Nie stosować w celach diagnostycznych.

uPath HER2 Dual ISH

Zapoznaj się ze szczegółami naszego kompleksowego portfolio

Pobierz broszurę

Katalog

Ułatwianie nawet najtrudniejszych decyzji

Nadchodząca era immunoterapii wymaga bardziej złożonych testów – i dlatego nasza podróż w tworzeniu innowacyjnych testów w badaniu raka piersi, ciągle trwa. Poprzez nieustanne zaangażowanie w dostarczaniu innowacyjności oraz wyjątkowej jakości7, pracujemy nad poszerzeniem naszego portfolio o dodatkowe algorytmy analizy obrazu, które minimalizują wpływ zmiennych, wspierając podejmowanie decyzji diagnostycznej i klinicznej.

Ponieważ dążymy do dostarczenia kompleksowego rozwiązania w diagnostyce raka piersi, firma Roche wprowadza cenne narzędzia, które tradycyjnie były dostępne tylko w celach badawczych w praktyce klinicznej. Oznacza to nowe możliwości i większe zaufanie wśród specjalistów w dziedzinie patomorfologii oraz nową nadzieję dla pacjentów na całym świecie, którzy liczą na to, że będziemy nieustannie kształtować wizję opieki zdrowotnej w obszarze raka piersi.

Przyjrzyj się dokładniej naszym testom IHC / ISH do diagnostyki raka piersi

 

Dowiedz się więcej

stains slides

Test VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail

W pełni zautomatyzowane i gotowe do użycia rozwiązanie z mikroskopią jasnego pola, umożliwiające patomorfologom i klinicystom większą pewność podczas identyfikacji pacjentów z rakiem piersi, kwalifikujących się do leczenia za pomocą spersonalizowanych terapii ukierunkowanych na HER2.

CE-IVD

Test VENTANA PD-L1 (SP142) Assay

Pierwszy zatwierdzony do stosowania w diagnostyce in vitro, ze statusem regulacyjnym CE-IVD, test do oceny ekspresji PD-L1 u pacjentów, której dokonuje się na podstawie oszacowania wybarwienia komórek odpornościowych naciekających nowotwór w mikrośrodowisku guza, co dostarcza istotnych informacji, potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących leczenia potrójnie ujemnego raka piersi.

CE-IVD