Odpowiedź firmy Roche
na zagrożenie epidemiczne
związane z zakażeniem SARS-CoV-2
wywołującym COVID-19

Nasze zaangażowanie w powstrzymanie pandemii COVID-19


Firma Roche jest głęboko zaangażowana we wspieranie globalnej akcji, mającej na celu zakończenie pandemii COVID-19. Na całym świecie, każdego dnia podejmujemy stosowne kroki, by udostępniać najwyższej jakości testy, niezbędne w obecnych uwarunkowaniach do funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej oraz nieodzowne do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki pacjentom.

Kluczowe elementy z perspektywy systemów opieki zdrowotnej to terminowość oraz szybki dostęp do wysokiej jakości wiarygodnych testów.

Thomas Schinecker

Dyrektor Generalny Roche Diagnostics

Wysokiej jakości testy diagnostyczne zapewniają uzyskanie wiarygodnych wyników.

Jako lider w dziedzinie badań diagnostycznych, czujemy się odpowiedzialni za szybkie dostarczanie skutecznych rozwiązań.

Testy diagnostyczne są kluczowym elementem walki z bezprecedensowym globalnym zagrożeniem zdrowotnym, jakim jest SARS-CoV-2.

Jesteśmy dumni z naszego wkładu  w rozwój obszarów diagnostycznych związanych z COVID-19.

Firma Roche opracowała testy RT-PCR, służące do wykrywania materiału genetycznego SARS-CoV-2, testy immunochemiczne do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, testy do szybkiej diagnostyki molekularnej, testy do badań diagnostycznych w miejscu opieki nad pacjentem (Point of Care Tests, POCT).

Jaki test diagnostyczny wybrać do
wykrywania SARS-CoV-2


Najbardziej przydatne są wiarygodne testy diagnostyczne przeznaczone do badania pacjentów zakażonych wirusem lub osób, które chorowały wcześniej, by ocenić odpowiedź immunologiczną.

Niemniej ważne jest jednak, aby zrozumieć, które testy są odpowiednie w danej sytuacji diagnostycznej.

Opieka nad pacjentem z COVID-19

Testy pomocne w leczeniu m.in.:

IL-6, prokalcytonina (PCT),

CRP, kreatynina,

D-Dimer, PT,

troponina T.

*W związku z tym, że koronawirus 2 został poznany stosunkowo niedawno nabycie odporności  przez osobę zakażoną SARS-Co-2 winno zostać potwierdzone. Przytoczone tutaj informacje bazują na danych z kwietnia 2020 r.

Jak krok po kroku prawidłowo wykonać szybki test antygenowy


Skróty:

COVID-19 – choroba wywołana przez SARS-CoV-2.

RT-PCR ‒ reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją.

 

Piśmiennictwo:

European Comission (2020) Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their performance (opublikowano 15 kwietnia 2020 r.). Dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kit_comminication .pdf [strona odwiedzona - kwiecień 2020 r.].