Sekwencjonowanie
nowej generacji

Poznaj nasze testy onkologiczne

Testy onkologiczne AVENIO

Testy AVENIO to trzy nowe zestawy, wykorzystujące sekwencjonowanie nowej generacji - NGS (Next Generation Sequencing), przeznaczone do płynnych biopsji oraz badania guzów litych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie - FFPET (Formalin Fixed Paraffin Embedded Tissue). Nowe zestawy AVENIO do badania guzów litych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie wraz z zestawami AVENIO do analizy ctDNA to wyjątkowo wszechstronne rozwiązanie, pozwalające na profilowanie genomowe, monitorowanie w czasie i analizę zgodności mutacji z guzów litych z tkanki i osocza.

Zalety i charakterystyka testów onkologicznych AVENIO:

  • Możliwość badania tkanki i osocza pozwala na zwiększenie liczby zastosowań badawczych.
  • 100-proc. odwzorowanie paneli genowych do badania guzów litych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie i ctDNA (ta sama lista genów i regionów wraz z identycznym protokołem) umożliwia badanie zgodności pomiędzy próbkami.
  • Badanie i raportowanie wszystkich czterech klas mutacji (polimorfizm pojedynczych nukleotydów - SNV, insercji i delecji, fuzji genowych oraz zmienność liczby kopii) w jednym teście wykorzystującym DNA, który cechuje się wyjątkową czułością i specyficznością.
  • Rewolucyjne rozwiązanie obejmujące odczynniki, intuicyjną analizę i proste raportowanie wyników, co ułatwia wprowadzenie testów onkologicznych o wysokiej wydajności bazujących na NGS w każdym laboratorium.

Przygotowanie bibliotek NGS

Biblioteki NGS

Przygotowanie bibliotek NGS jest pierwszym kluczowym etapem w pracy z sekwencjonowaniem nowej generacji (Next Generation Sequencing - NGS). Próbki DNA lub RNA są w pierwszej kolejności poddawane procesowi fragmentacji (mechanicznej bądź enzymatycznej), a następnie dodawane są adaptery specyficzne dla platformy do sekwencjonowania. W większości przypadków biblioteki należy poddać procesowi amplifikacji przed kolejnym etapem pracy (sekwencjonowaniem bądź, celowanym sekwencjonowaniem).

Każdy etap może być źródłem błędów, które mogą znacząco wpłynąć na jakość biblioteki i w konsekwencji mieć wpływ na jakość i wiarygodność uzyskiwanych wyników sekwencjonowania. Dlatego kluczowe jest, aby wykorzystywać odczynniki najwyższej jakości wraz ze zoptymalizowanym protokołem w celu uzyskania bibliotek NGS wolnych od błędów, dających wysokie i jednorodne pokrycie.

Rozwiązania Roche Sequencing Solutions w zakresie sekwencjonowania obejmują szeroki wachlarz zestawów do przygotowania najwyższej jakości bibliotek NGS. Dzięki zastosowaniu technologii ukierunkowanej ewolucji nasze zestawy zawierają enzymy o wysokiej specyficzności , które dostarczane są w wygodnych i łatwych do użycia mieszaninach reakcyjnych - master mix.

NGS Ocena Ilościowa bibliotek NGS
NGS Amplifikacja biblioteki NGS
NGS Akcesoria do przygotowania bibliotek NGS
NGS-DNA Biblioteki NGS - DNA
NGS-RNA Biblioteki NGS - RNA

Celowane sekwencjonowanie

Celowane sekwencjonowanie

Sekwencjonowanie nowej generacji (Next Generation Sequencing), dzięki możliwości odczytu jednocześnie setek milionów cząsteczek DNA, pozwala na zwiększenie przepustowości przy radykalnym obniżeniu kosztów1. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że sekwencjonowanie całego genomu jest nadal kosztowne i nie zapewnia czułości ani wystarczającego pokrycia badanych sekwencji, które są niezbędne, aby rozszyfrować rolę pojedynczych genów w złożonych chorobach lub umożliwiać badanie rzadkich wariantów genetycznych o niskiej częstości. Bardziej opłacalnym sposobem jest skupienie się na określonych regionach, dzięki zastosowaniu strategii celowanego sekwencjonowania. Celowane sekwencjonowanie pozwala efektywniej wykorzystać posiadane zasoby, co przekłada się na zmniejszenie kosztów i uproszczenie dalszych analiz2.

Dlatego kompleksowe podejście do przygotowania próbek, szczególnie w takich zastosowaniach, jak celowane sekwencjonowanie, które obejmuje wszystkie niezbędne kroki do uzyskania wzbogacanych i wyselekcjonowanych bibliotek NGS, ma tak fundamentalne znaczenie. W związku z tym oferujemy zestawy do przygotowania bibliotek, obejmujące etapy od pobrania próbki do oceny ilościowej i jakościowej gotowej biblioteki.

Dostarczamy sprawdzone, wszechstronne i proste rozwiązania. Roche Sequencing Solutions oferuje kompleksowe narzędzia do celowanego sekwencjonowania, takie jak protokół HyperCap – sondy o wysokiej specyficzności umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów sekwenatora. Pozwalają one skupić się na wyselekcjonowanych regionach bez względu na planowane zastosowanie, np. w genetyce schorzeń dziedzicznych lub w badaniach nad chorobami onkologicznymi.

sondy Celowane sekwencjonowanie - sondy odczynniki dodatkowe
odczynniki dodatkowe Odczynniki dodatkowe
do celowanego sekwencjonowania
odczynniki dodatkowe
amplikony Celowane sekwencjonowanie - amplikony amplikony
projektowanie paneli Projektowanie paneli celowanych na zamówienie projektowanie paneli

Transport i przygotowanie próbki

Transport i przygotowanie próbki

Transport i przygotowanie próbki jest krytycznym etapem przedanalitycznym. Przeprowadzone badania na temat wpływu czynników przedanalitycznych, takich jak pobieranie i przechowywanie próbek, potwierdziły ich kluczowe znaczenie w trakcie określania przydatności uzyskanych wyników i dalszego ich zastosowania3,4,5. Celem uzyskania informacji o największym znaczeniu klinicznym istotne jest ograniczenie strat próbki, powtarzalność metod transportu i pobierania oraz zachowanie integralności próbki.

Rozwiązania Roche Sequencing Solutions w zakresie przygotowania próbek obejmują niezbędne narzędzia – począwszy od probówek do pobierania krwi do zaawansowanych systemów do dysekcji tkanek, dzięki którym możliwa jest wydajna i precyzyjna analiza próbek nowotworowych, np. w postaci tkanki utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinowych bloczkach (FFPET) lub pozakomórkowego wolnokrążącego DNA (cfDNA).

Referencje:

1. Can Dijk et al. Trends in Genetics, 2014. Ten years of next generation sequencing technology.

2. Kozarewa et al. Curr Protoc Mol Biol., 2015. Overview of target enrichment strategies. 

3. Magnette et al. 2016. Pre-analytical issues in the haemostasis laboratory: guidance for the clinical laboratories. Throm J.

4. Messaoudi et al. 2013. Circulating cell free DNA: preanalytical considerations. Clinica Chimica Acta.

5. Melentacchi et al. 2015. Influence of storage conditions and extraction methods on the quantity and quality of circulating cell-free DNA (ccfDNA): the SPIDIA-DNAplas External Quality Assessment experience. Clin Chem Lab Med.