POCT

Celem Point of Care Roche Diagnostics jest pomoc zarówno pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom w osiągnięciu optymalnych wyników klinicznych i zdrowotno-ekonomicznych poprzez dostarczanie wiarygodnych, kompleksowych, łatwych w użyciu rozwiązań diagnostycznych w punktach opieki poza centralnym laboratorium, które zapewniają natychmiastowy dostęp do wyników, a tym samym umożliwią szybsze podejmowanie decyzji dotyczących leczenia – w szpitalu lub poza nim.


Point of Care dostarcza rozwiązań spełniających kliniczną potrzebę szybkiego dostępu do dokładnych wyników badań – na ekranie urządzenia, w elektronicznej dokumentacji opieki zdrowotnej, na monitorze w oddziale szpitalnym, w komputerze klinicysty i pacjenta.


Odpowiedzialność za świadczone usługi spoczywa na profesjonalistach, natomiast my zapewniamy narzędzia informatyczne umożliwiające kontrolowanie wszystkich aspektów badań w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentem:

  • Zapewniamy dokładne i terminowe wyniki analiz i możliwość przypisania ich do konkretnego pacjenta.
  • Gwarantujemy automatyczne zarządzanie użytkownikami i ponowną certyfikację.
  • Umożliwiamy dostarczanie raportów przydatnych klinicystom.
  • Dostarczamy narzędzia do zarządzania dokumentacją i kontrolą jakości do celów audytów.


Oferujemy również urządzenia do samokontroli poziomu krzepnięcia krwi, cholesterolu, trójglicerydów oraz mleczanów.

Poznaj nasze produkty POCT