Edukacja i Nauka

Nauka i Edukacja


Dział Medyczny tworzą osoby, których zaangażowanie i pasja pozwalają na efektywne podejmowanie współczesnych wyzwań w różnych obszarach ochrony zdrowia.

Do głównych priorytetów działu medycznego należą:

  • kardiologia, ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności serca, nazywanej obecnie epidemią XXI w.;
  • onkologia ze szczególnym uwzględnieniem potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) i niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC);
  • szeroko rozumiane zdrowie kobiety, w tym m.in. patologie związane z niewydolnością łożyska i ich diagnostyka oraz zagadnienia dotyczące raka szyjki macicy;
  • POCT (Point of Care Testing) czyli zagadnienia związane z szybką diagnostyką na oddziałach przy łóżku pacjenta, m.in. monitorowanie glikemii, badania molekularne w kierunku czynników zakaźnych np. grypy.

Powyższe zagadnienia są bardzo ważne z punktu widzenia dostępności badań diagnostycznych dla pacjentów oraz doboru skutecznych metod leczenia. Obszary zainteresowań i aktywność działu medycznego Roche Diagnostics jest ściśle związana z szeroko rozumianym zdrowiem publicznym. 

Celem nadrzędnym przyświecającym naszym działaniom jest zwiększenie dostępu pacjentów do nowoczesnej diagnostyki medycznej i najnowszych terapii, a nasze międzynarodowe motto brzmi:


WE ARE DOING NOW WHAT PATIENTS NEED NEXT

Realizację naszych założeń opieramy na edukacji zarówno pracowników ochrony zdrowia: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, techników jak i pacjentów. Każda grupa odbiorców powinna mieć świadomość możliwości jakie daje współczesna diagnostyka laboratoryjna, która wykonana we właściwym momencie, zgodnie z kanonami i zasadami sztuki medycznej otwiera drogę do nowoczesnego leczenia, jak również stanowi podstawę do zmiany paradygmatów procesów diagnostyczno-terapeutycznych w kierunku medycyny personalizowanej.

Ściśle współpracujemy z uznanymi polskimi i zagranicznymi autorytetami medycznymi, towarzystwami i organizacjami naukowymi. Organizujemy wydarzenia naukowe i edukacyjne dla pracowników ochrony zdrowia, propagując w ten sposób aktualną wiedzę medyczną dotyczącą naszych priorytetowych zagadnień. Współtworzymy szereg wykładów podczas licznych konferencji naukowych m.in. w obszarze zdrowia kobiety, dotyczących zarówno zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), jak i badań w okresie ciąży.

Współpracujemy również z dużym sukcesem z organizacjami pacjenckimi, które wspieramy w kampaniach edukacyjnych i świadomościowych kierowanych do pacjentów. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w pełni zdajemy sobie sprawę jak ważny - i niestety nadal często niedoceniany - jest to element współczesnej edukacji z zakresu zagadnień zdrowotnych. Dlatego kładziemy ogromny nacisk na przekazywanie rzetelnej wiedzy wszystkim zainteresowanym, także pacjentom.

Wspólnie z grupą wybitnych ekspertów jesteśmy współtwórcami cyklu konferencji zatytuowanego „U źródeł sukcesu terapeutycznego w potrójnie ujemnym raku piersi”; holistyczne podejście do zagadnienia pozwala nam zgromadzić na jednej sali nie tylko wykładowców reprezentujących najwyższy poziom wiedzy w swoich dziedzinach, ale również zainteresowanych lekarzy patomorfologów, onkologów klinicznych, chirurgów onkologicznych, biologów molekularnych, którzy wymieniają się doświadczeniami i wiedzą, mając na uwadze tylko jeden cel - dobro pacjenta. 

Więcej

 

Wspólnie z uniwersytetami medycznymi organizujemy konferencje w ramach szkolenia ciągłego z zakresu wiedzy określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dla diagnostów laboratoryjnych, podczas których uczestnicy otrzymują wymagane punkty edukacyjne.

Więcej

 

Współprowadzimy kampanię edukacyjną dla pacjentek dotyczącą zdrowia kobiety

Jesteśmy przekonani, że nasze działania i aktywności pozwolą na poszerzenie specjalistycznej i kompleksowej wiedzy z zakresu najbardziej aktualnych zagadnień medycznych. Wierzymy również, że czynione starania przyczynią się do szybszej wymiany wiedzy i doświadczeń między pracownikami ochrony zdrowia i tym samym wpłyną na zwiększenie poziomu ochrony zdrowia w naszym kraju.