Diagnostyka
histopatologiczna

Precyzyjna diagnostyka histopatologiczna


Każdego roku na całym świecie u ponad 14 milionów osób rozpoznaje się choroby nowotworowe; prawdopodobnie liczba ta wzrośnie do ponad 21 milionów w 2030 roku. Szybka i precyzyjna diagnostyka zwiększa szanse na przeżycie milionów ludzi cierpiących na raka, co oznacza że personalizowana diagnostyka ma kluczowe znaczenie w walce z tą śmiertelną chorobą.


Jako firma wprowadzająca innowacyjne rozwiązania diagnostyczne dla pacjentów na całym świecie, zapewniamy pracowniom patomorfologicznym kompleksowe rozwiązania, obejmujące zautomatyzowane aparaty barwiące, portfolio ponad 250 testów do użytku diagnostycznego oraz predykcyjnego, a także wsparcie w obszarze digitalizacji.

Rewolucyjna diagnostyka raka - od Ventana Medical Systems do firmy Roche

Firma została założona jako Ventana Medical Systems, Inc. w 1985 r. przez patomorfologa dr Thomasa Grogana z Uniwersytetu w Arizonie. Firma została przejęta przez firmę Roche w 2008 r. Dziś, produkty produkowane przez firmę VENTANA współtworzą całościowe i kompleksowe portfolio Roche Tissue Diagnostics, dostarczając zaawansowane technologicznie oraz w pełni zautomatyzowane rozwiązania, rewolucjonizując tym samym diagnostykę raka na całym świecie.

Pionierzy spersonalizowanej opieki zdrowotnej

Udoskonalamy opiekę nad pacjentami dzięki udostępnianiu wysokiej jakości testów, identyfikujących pacjentów, którzy pozytywnie odpowiedzą na zastosowanie określonych terapii celowanych. Poprzez diagnostykę towarzyszącą (ang. Companion Diagnostics) łączymy precyzyjną diagnozę z ukierunkowanym i odpowiednim leczeniem dostępnym dla każdego pacjenta. Współpracujemy z Roche Polska sp. z o.o. i innymi firmami farmaceutycznymi w celu opracowania diagnostyki predykcyjnej, która zapewni pacjentom spersonalizowane opcje leczenia, takie jak immunoterapie, które mobilizują układ odpornościowy organizmu do namierzania i zabijania komórek rakowych.

Jako pasjonaci poszukiwania nowatorskich rozwiązań diagnostycznych stale udoskonalamy nasze produkty i poszerzamy ofertę, dzięki czemu kształtujemy przyszłość tego obszaru medycyny.

Barwienia podstawowe i zaawansowane


Innowacyjne technologie i rozwiązania dostosowane do potrzeb i potencjału pracowni patomorfologicznych.

Testy predykcyjne mają kluczowe znaczenie dla rozwoju medycyny spersonalizowanej Companion Diagnostics


Połączenie precyzyjnej diagnostyki z odpowiednio dobranym leczeniem terapeutycznym jest najistotniejsze w rozwoju medycyny spersonalizowanej, pozwala zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnych rezultatów a tym samym na uratowanie życia pacjentom i poprawę jego jakości.

Testy predykcyjne

Panele przeciwciał


Rozbudowane portfolio ponad 250 gotowych do użycia przeciwciał to gwarancja uzyskania rzetelnych wyników w pracowniach patomorfologicznych na całym świecie. W pełni zoptymalizowane panele przeciwciał do zastosowania na platformach BenchMark wyróżniają się wysoką czułością i swoistością, zwiększają wiarygodność wyniku oraz pewność stawianej diagnozy.

Testy molekularne w diagnostyce onkologicznej


Roche Diagnostics oferuje badania molekularne służące diagnostyce onkologicznej, które obejmują testy EGFR, BRAF V600 oraz KRAS.

Digitalizacja pracowni patomorfologicznej


Digitalizacja pracowni z wykorzystaniem rozwiązań Roche Diagnostics umożliwia wykonanie precyzyjnej diagnostyki, której wyniki pozwalają na wdrożenie efektywniejszej i bardziej spersonalizowanej opieki medycznej.
patologia cyfrowa