Chemia kliniczna
i immunodiagnostyka

Chemia kliniczna i immunodiagnostyka


Roche Diagnostics oferuje nowoczesne rozwiązania diagnostyczne w obszarze chemii klinicznej i immunochemii, które umożliwiają personalizację i standaryzację procesów w laboratorium.


Roche Diagnostics zapewnia wiarygodne wyniki, uzyskiwane w krótkim czasie, porównywalne między sobą na wszystkich analizatorach cobas®.


Roche Diagnostics nieustannie rozwija menu testów rutynowych i specjalistycznych, które są pomocne w diagnostyce, monitorowaniu leczenia i prewencji wielu chorób.


Historia firmy Roche zaczęła się 1 października 1896 roku w okolicach Bazylei w Szwajcarii. To wtedy nowo założona w małej fabryce firma F. Hoffmann-La Roche & Co. rozpoczęła produkcję artykułów chemicznych i farmaceutycznych. Oddział diagnostyczny Roche utworzony został w roku 1969. Firma Roche skoncentrowała swoje prace na udoskonalaniu istniejących i opracowywaniu nowych testów diagnostycznych, m.in. wprowadzono na rynek serię testów serologicznych, bakteriologicznych i immunochemicznych.


To wówczas Roche Diagnostics rozpoczął współpracę z firmami produkującymi urządzenia analityczne oraz równolegle prowadził prace nad stworzeniem warunków umożliwiających zaoferowanie własnych urządzeń. Tak pojawiały się kolejno wprowadzane do oferty analizatory biochemiczne: COBAS Bio, COBAS Fara, cała rodzina urządzeń COBAS Mira i COBAS Integra.

50 lat chemi klinicznei i immunodiagnostyki

Alians z Hitachi oraz przejęcie działu diagnostycznego firmy Boehringer Mannheim to kolejne kroki w rozwoju Roche Diagnostics.

 • Systemy modułowe i zintegrowane
  Systemy umożliwiają wykonanie na jednej platformie badań z obszaru chemii klinicznej i immunochemii i pozwalają ograniczyć liczbę niezbędnych urządzeń w laboratorium. Elastyczne rozwiązanie modułowe znacząco ułatwia podejmowanie decyzji w sytuacji koniecznej rozbudowy infrastruktury laboratoryjnej ze względu na poszerzenie oferowanego panelu badań, czy też zwiększenia jego wydajności.
 • Spersonalizowane projekty
  Dostarczamy projekty dostosowane do potrzeb różnej wielkości laboratoriów.
 • Urządzenia pre- i post- analityczne
  Służą do przygotowania i opracowania próbki przed jej oznaczeniem oraz pomagają w zarządzaniu nią, dystrybucji i archiwizacji.
 • Linie transportujące CCM
  Wykorzystywane są do połączenia w jeden system wszystkich naszych urządzeń. Zapewniają także kontrolowane przemieszczanie się próbek w laboratorium.
 • Rozwiązania IT

i tak już od ponad 50 lat…

Roche Diagnostics:

 • Oferuje systemy analityczne, odczynniki i oprogramowanie
 • Zapewnia obsługę techniczną i aplikacyjną
 • Utrzymuje trwałą współpracę z Klientami

Roche Diagnostics nieustannie pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz rozbudową oferty, dzięki czemu niezmiennie utrzymuje pozycję światowego lidera w diagnostyce in vitro.

Kreujemy przyszłość diagnostyki laboratoryjnej.

Poznaj nasze produkty do chemii klinicznej oraz immunodiagnostyki