POCT

O produkcie


Celem Point of Care firmy Roche jest pomoc zarówno pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom w osiągnięciu lepszych wyników klinicznych i zdrowotno-ekonomicznych, poprzez dostarczanie solidnych, połączonych, łatwych w użyciu rozwiązań w punktach opieki poza centralnym laboratorium, zapewniając natychmiastowe wyniki, a tym samym umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji dotyczących leczenia - w szpitalu lub poza nim.


Point of Care dostarcza rozwiązania spełniające kliniczną potrzebę uzyskania szybko dokładnych wyników badań tam, gdzie jest to potrzebne; na ekranie urządzenia, w elektronicznej dokumentacji opieki zdrowotnej, na monitorze w oddziale szpitalnym, klinicyście i bezpośrednio do pacjenta.


Podczas gdy odpowiedzialność za świadczenie usługi spoczywa na profesjonalistach, zapewniamy również narzędzia informatyczne umożliwiające kontrolowanie wszystkich aspektów badań w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki nad pacjentem:

  • Zapewnij dokładne i terminowe analizy i dopasuj je do właściwego pacjenta
  • Zapewnij automatyczne zarządzanie użytkownikami i ponowną certyfikację
  • Dostarcz raporty przydatne klinicystom leczącym pacjenta
  • Dokumentacja i kontrola jakości do celów audytu


Oferujemy również urządzenia do samodzielnej kontroli poziomu krzepnięcia, cholesterolu, trójglicerydów oraz mleczanów przez pacjentów.