O Roche
Diagnostics

O nas


Jesteśmy spółką z globalnej grupy kapitałowej skupionej na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycyny laboratoryjnej. W Polsce działamy od kilkudziesięciu lat i należymy do wiodących pracodawców na światowym rynku diagnostycznym. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania diagnostyczne, które odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom i są przygotowane na przyszłe potrzeby.


Oferujemy kompleksowe i spersonalizowane rozwiązania w zakresie diagnostyki in vitro. Nasze zainteresowanie koncentrujemy na wielu obszarach, m.in. chemii klinicznej i immunochemii, hemostazie, diagnostyce molekularnej i tkankowej, sekwencjonowaniu genomowym nowej generacji, rozwiązaniach POCT, testach do samokontroli pacjentów. Opracowujemy i realizujemy koncepcje w zakresie automatyzacji procesów laboratoryjnych oraz dostarczamy szereg rozwiązań IT, które wspomagają podejmowanie - istotnych decyzji związanych z zarządzaniem obiegiem próbki i sprawnym funkcjonowaniem analizatorów.

Dyrektor Generalny Roche Diagnostics Polska

Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu nasze działania oraz ich wpływ na rozwój społeczny i ekonomiczny Polski.


W Polsce jesteśmy obecni od kilku dziesięcioleci, podczas których nawiązaliśmy ścisłą i owocną współpracę z diagnostami laboratoryjnymi, kluczowymi twórcami opinii, lekarzami, pacjentami i z instytucjami państwowymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów oraz naszych klientów, oferujemy innowacyjne, oszczędne, szybkie i wiarygodne rozwiązania w zakresie badań laboratoryjnych i biomedycznych oraz narzędzi do indywidualnego monitorowania leczenia pacjentów. Zapewniamy polskim laboratoriom najnowocześniejsze analizatory i wiarygodne testy, dzięki którym uzyskane wyniki ułatwiają lekarzom postawienie prawidłowej diagnozy i podejmowanie właściwych, spersonalizowanych decyzji terapeutycznych. Diagnostyka in vitro jest kluczem do prawidłowego doboru skutecznej terapii i odpowiedniej alokacji środków rządowych: tylko 3 proc. całkowitych kosztów opieki zdrowotnej przeznacza się na diagnostykę in vitro, a ma ona wpływ na około 70 proc. decyzji lekarzy. Prawidłowa diagnoza pomaga osiągnąć największe korzyści terapeutyczne dla pacjentów, a jednocześnie zmniejsza ogólne koszty opieki zdrowotnej. Polska oferuje skuteczny system opieki zdrowotnej, w którym diagnostyka i farmacja harmonijnie ze sobą współdziałają, wspierając wdrażanie spersonalizowanej medycyny, co oznacza dostosowanie leczenia do potrzeb konkretnego pacjenta.


Roche Diagnostics wspiera Polskę w drodze do budowania jeszcze lepszego i skuteczniejszego systemu opieki zdrowotnej. Nasze testy diagnostyczne są obecne praktycznie w każdym polskim szpitalu i w każdym laboratorium. W Polsce przeprowadzono już ponad 179 mln testów przy użyciu sprzętu i odczynników firmy Roche.


Jesteśmy dumni z tego, że codziennie ponad 250 naszych pracowników z pasją i oddaniem zapewnia każdemu pacjentowi w Polsce dostęp do możliwie najlepszej diagnostyki.

Działamy na rzecz pacjentów

DziałaMY na rzecz pacjentów

Istotą naszej działalności jest pacjent i jego potrzeby - dlatego nasze wysiłki koncentrujemy na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych testów i rozwiązań diagnostycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta była dostępna dla jak najszerszego grona pacjentów.

Innowacje to nasze DNA

Innowacje to nasze DNA

Przyszłość należy do medycyny spersonalizowanej, której podstawą jest rozwój wiedzy naukowej i innowacyjnych rozwiązań w poszukiwaniu, opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek nowych terapii. Od lat inwestujemy w badania naukowe i prace rozwojowe w Polsce, która jest ważnym punktem na mapie globalnych inwestycji firmy Roche.

Budujemy partnerstwo

BudujeMY partnerstwo

Jesteśmy przekonani, że najlepsze rozwiązania medyczne powstają na styku rożnych dziedzin wiedzy i kompetencji oraz że są one wynikiem wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Budujemy partnerstwo z towarzystwami naukowymi, medycznymi, organizacjami pacjenckimi oraz z szeregiem różnych instytucji. Dzięki łączeniu naszej wiedzy i umiejętności z doświadczeniem naszych Partnerów tworzona jest wyjątkowa przestrzeń do rozwoju innowacji w Polsce.

Nasze kluczowe obszary działalności