Magazyn LabForum

W najnowszym numerze:

 • Raport z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego skanera DP200.
 • Ocena przydatności testu Elecsys HBsAg II Auto Confirm.
 • Postępowanie podczas wdrażania nowych testów serologicznych w krwiodawstwie.
 • Test immunochemiczny Elecsys® HCV Duo.

Pobierz

W numerze:

 • Wywiad.
 • Zastosowanie szybkiej diagnostyki molekularnej.
 • Pierwsza konferencja w okresie pandemii poświęcona zagadnieniom POCT.
 • Rola oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w diagnozowaniu i monitorowaniu cukrzycy.
 • Momenty, które nas ukształtowały. 

Pobierz

W numerze:
 • Premiera najnowszego analizatora – cobas pure integrated solutions - Relacja z konferencji „Laboratory Diagnostics Today’s challenges Opportunities of tomorrow”.
 • Skrining raka szyjki macicy w Polsce w okresie pandemii SARS-CoV-2: Projekt KOLPOSKOPIA 2020 Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.
 • Przygotowanie materiału histopatologicznego do badań predykcyjnych w raku płuca oraz interpretacja wyników rearanżacji ALK (D5F3), ROS1 (SP384) oraz ekspresji PD-L1 (SP263).
 • Szybkie testy antygenowe do samodzielnego wykonania: SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal.
 • Elecsys® EBV IgM, Elecsys® EBV VCA IgG, Elecsys® EBV EBNA.
 • Roche partnerem unikalnej w skali Europy Centralnej inicjatywy Warsaw Health Innovation Hub (WHIH).

Pobierz

W numerze:
 • Aktualna sytuacja pacjenta onkologicznego w Polsce w dobie infekcji SARS-CoV-2.
 • Zakażenie SARS-CoV-2 u kobiet ciężarnych.
 • Zakażenie SARS-CoV-2, a powikłania ze strony układu krążenia.
 • Ocena amplifikacji genu HER2 w raku sutka przy pomocy techniki SISH okiem praktyka.
 • Roche Inventory Solution (RIS).
 • Roche Diagnostics pierwszym wytwórcą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, który uzyskał certyfikat zgodności z IVDR dla setek produktów.

Pobierz

W numerze:

 • Przeglad badan laboratoryjnych dostepnych w diagnostyce COVID-19
 • Wartosc oznaczania cytokin zapalnych (IL-6 i IL-10) w przebiegu zakazenia koronawirusem SARS-CoV-2
 • Wykorzystanie badan antygenu wirusa SARS-CoV-2 w czasie przebiegu COVID-19 - doswiadczenia własne
 • Od zmierzchu do switu – witamina D
 • Rozmowa z odchodzacym Dyrektorem Generalnym Roche Diagnostics w Polsce - Ralfem Halbachem
 • Działy Wsparcia Klientów firmy Roche Diagnostics w czasie pandemii COVID-19
 • RCSC - TPM Network: wsparcie Klientów

Pobierz

W numerze:

 • Standaryzacja badania upostaciowanych elementów moczu według Zalecen PTDL – sposób na poprawe jakosci wyników badania osadu moczu
 • SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
 • SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test
 • Naturalny przebieg zakazenia SARS-CoV-2
 • Firma Roche Diagnostics opracowała nowy test ilosciowy do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 S, w celu wsparcia badan nad szczepionkami
 • Rozmowa z nowa Dyrektor Marketingu Roche Diagnostics w Polsce - Karen Vroonhof
 • Własne testy do diagnostyki in vitro

Pobierz

W numerze:

 • Pacjent z niewydolnością serca w czasie pandemii
 • Ocena PD-L1 przy pomocy testu VENTANA PD-L1 (SP142) w potrójnie ujemnych rakach piersi w celu klinicznego wyboru pacjentów do leczenia celowanego atezolizumabem
 • Rozporządzenie 2017/746/UE (IVDR) – zmiany w przepisach dotyczących wyrobów do diagnostyki in vitro
 • Elecsys® Anti-SARS-CoV-2. Test immunologiczny do oznaczania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2
 • Badanie przeciwciał: Kolejny krok w walce z COVID-19
 • Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w czasie infekcji, w fazie odporności i rekonwalescencji podczas przebiegu COVID-19 - doświadczenia własne.

Pobierz

W numerze:

 • Choroba Alzheimera - współczesna diagnostyka laboratoryjna oraz mozliwosci leczenia
 • Monitorowanie leczenia immunosupresyjnego – problemy diagnostyczne
 • Wpływ zakazenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na rozwój raka szyjki macicy
 • Roche DiaLog - nowe rozwiazanie wspomagajace codzienna prace w laboratorium
 • Koronawirus COVID-19 – Najnowsza globalna epidemia. Co z diagnostyka?
 • Akademia Uzytkownika - partnerstwo w diagnostyce

Pobierz

W numerze:

 • Czynniki wzrostu – znaczenie diagnostyczne
 • Pierwsze doświadczenia z oznaczeniami kontrolnymi hemoglobiny glikowanej HbA1c w programie zewnętrznej oceny realizowanym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
 • Rola diagnosty laboratoryjnego w procesie komunikacji pomiędzy lekarzem klinicystą a pacjentem
 • Analityczna ocena w pełni zautomatyzowanego analizatora koagulologicznego cobas t 711
 • Z dbałości o jakość naszych usług, w trosce o Państwa satysfakcję

Pobierz