Magazyn LabForum - archiwum

LabForum Nr 1

 • Nowe zasady dystrybucji
 • Nasze nowe telefony
 • Zaskakujący rezultat
 • Kliniczne badania porównawcze testu STA STACLOT APC-R
 • Analizatory SF-3000 i XE-2100
 • Międzylaboratoryjne badania dwóch nowych testów do oznaczania mioglobiny i Troponiny T (cTnT 3 gen.), przeprowadzone na analizatorach Elecsys 1010 i Elecsys 2010 w 12 laboratoriach europejskich
 • Badania porównawcze rutynowych testów biochemicznych na analizatorze Cobas Integra 400
 • Badania Integry 400
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Kongres Medycyny Rodzinnej

LabForum Nr 2

 • Cele i zamierzenia na 2000 rok
 • ODG Meeting – międzynarodowe spotkanie dyrektorów oddziałów diagnostyki
 • Markery obrotu kostnego
 • Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) Amplifikacja DNA
 • Certyfikat COTM dla analizatorów i odczynników koagulologicznych
 • 25 lat perfekcji w monitorowaniu cukrzycy
 • Warsztaty „Przewodnika Lekarza”
 • VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej
 • Spotkanie promocyjne systemu COBAS Integra 400

LabForum Nr 3

 • SALMED 2000
 • Konferencja lekarzy rodzinnych
 • Testy na analizatorach COBAS Integra i Hitachi
 • Wstrzymajmy falę cukrzycy
 • Markery obrotu kostnego – osteoporoza cz. 2
 • Testy genetyczne AMPLICOR® PCR – cz. 2
 • Super promocja odczynników koagulologicznych

LabForum Nr 4

 • Diagnostyka w Internecie
 • Roche Diagnostics – polskie strony internetowe
 • Nowoczesne markery obrotu kostnego – uzgodnienia 2000
 • Ocena medyczno-eksploatacyjna analizatora hematologicznego Sysmex XE-2100
 • Trop T® – Test do oznaczania troponiny T w krwi pełnej
 • Zmiany organizacyjne w Roche Polska Sp. z o.o., Oddział Diagnostyka

LabForum Nr 5

 • Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
 • Spotkania użytkowników analizatorów biochemicznych i immunodiagnostycznych firmy Roche
 • Standardy produktów i algorytm postępowania wobec osteoporozy
 • Wartość diagnostyczna badań przesiewowych i wybranych badań specjalistycznych
 • Ból w klatce piersiowej
 • Zapobieganie zakażeniom wirusologicznym podczas transfuzji krwi
 • AVL Medical Instruments ostatecznie przyjęty przez Grupę Roche

LabForum Nr 6

 • Temat roku 2001 - Zintegrowane Rozwiàzania Opieki Zdrowotnej
 • Konsolidacja i integracja – nowoczesna organizacja laboratorium - Tomasz Kucharski, Roche Diagnostics Polska
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

LabForum Nr 7

 • Nagroda Roche Diagnostics i Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zintegrowane Rozwiàzania Opieki Zdrowotnej
 • Od łóżka chorego do laboratorium – a może odwrotnie?
 • Prezentacja systemu COBAS Integra 400
 • Badanie ogólne moczu – krok po kroku
 • Wskazówki dotyczące pobrania materiału do badań
 • Glucotrend® 2 i Glucotrend® Plus Glucose
 • Roche Diagnostics inicjatorem komputeryzacji laboratoriów
 • Hemostaza

LabForum Nr 8

 • W reporterskim skrócie
 • Zintegrowane Rozwiązania Opieki Zdrowotnej
 • Odłóżka chorego do laboratorium – a może odwrotnie?
 • Laboratoryjny System Informatyczny – zadania i cele
 • Wykorzystanie programu monitorowania komórek pnia w pozyskiwaniu komórek progenitorów krwi obwodowej
 • Cholesterol frakcji LDL parametr do mierzenia, a nie do wyliczania
 • Analiza pilna i jej konsekwencje

LabForum Nr 9

 • Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2002 życzy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
 • Zintegrowane Rozwiàzania Opieki Zdrowotnej
 • Materiały kontrolne znajdujące się w ofercie firmy Roche Diagnostics
 • Roche / COBAS Integra 800
 • Wykorzystanie programu monitorowania komórek pnia w pozyskiwaniu komórek progenitorów krwi obwodowej
 • ... i nazwaliśmy go Compass
 • Integracja i komputeryzacja nowoczesnego laboratorium
 • XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

LabForum Nr 10

 • Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. laureatem nagrody Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • NT-proBNP – nowy parametr w diagnostyce niewydolnoÊści serca
 • CRP – nowe zastosowania od dawna znanego białka
 • Zastosowanie analizatora XE-2100 u chorych na anemię hemolityczną z obecnością zimnych przeciwciał
 • Ludzki Cytomegalowirus

LabForum nr 11

 • Spotkania z Klientami
 • Troponiny – rola w nowej definicji zawału oraz kardioselektywność ze szczególnym uwzględnieniem troponiny T, cz. I
 • Zastosowanie analizatora XE-2100 u chorych na anemię hemolityczną z obecnością zimnych przeciwciał, cz. 2
 • Program QCS w praktyce
 • Nowoczesny analizator parametrów krytycznych
 • Raport z akcji pomiaru cholesterolu w warunkach ambulatoryjnych

LabForum nr 12

 • Roche Diagnostics w kraju i na świecie
 • Troponiny – rola w nowej definicji zawału oraz kardioselektywność ze szczególnym uwzględnieniem troponiny T, cz. II
 • Easy II program ułatwiający obsługę QCS – międzynarodowego programu kontroli jakości
 • Standaryzacja oznaczeń HbA1c wg IFCC
 • Doświadczenia uzyskane w pracy z systemem CoaguChek® S

LabForum nr 13

 • Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
 • Firma Roche otrzymała zgodę FDA na wprowadzenie do obrotu w USA testu Elecsys proBNP
 • Biochemiczne markery zawału mięśnia sercowego
 • Cobas Integra 400 plus
 • Accu-Chek® Active
 • 18 Mi´dzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej
 • Podsumowanie pracy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Lab-Bit w roku 2002

LabForum nr 14

 • Makroprolaktynemia – hiperprolaktynemia charakteryzująca się obecnością wysokocząsteczkowej makroprolaktyny

LabForum nr 15

 • Informacje ze świata
 • Korelacja apolipoprotein B, A-I i lipidów ze zmianami w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca
 • Czy mózgowy peptyd natriuretyczny ma już ugruntowane miejsce w diagnostyce chorób układu krążenia?
 • Zastosowanie i znaczenie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w laboratoryjnej diagnostyce gruźlicy
 • Do czego zmierzają medyczne laboratoria diagnostyczne?
 • Nowoczesne laboratorium diagnostyczne EUROLAB

LabForum nr 16

 • Gwarancja praw do technologii ECL
 • Nowe trendy w rozwoju diagnostyki laboratoryjnej
 • Markery nowotworowe – sposoby postępowania przy zmianie metod oznaczeń
 • Różne oblicza antykoagulantu tocznia
 • Wydarzenia...
 • Światowy Konkurs Artystyczny dla dzieci i młodzieży

LabForum nr 17

 • Nowości Immunodiagnostyczne - SHBG – globulina wiążąca hormony płciowe – charakterystyka i znaczenie diagnostyczne

LabForum nr 18

 • NT-proBNP: Test laboratoryjny rozpoznający z dużym prawdopodobieństwem niewydolność mięśnia sercowego
 • Terapeutyczne monitorowanie leków, cz. I
 • Białko C-reaktywne – zastosowane w prewencji i leczeniu chorób naczyniowo-sercowych, cz. II
 • Przenośne koagulometry CoaguChek® przeznaczone do diagnostyki przy łóżku pacjenta
 • Białko S-100B w diagnostyce biochemicznej
 • MagNA Pure Compact

LabForum nr 19

 • Rola C-peptydu w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanów u człowieka

LabForum nr 20

 • Forum Edukacji Diabetologicznej Accu-Chek
 • Mikroalbuminuria
 • Laboratoryjna diagnostyka cukrzycy
 • System opieki medycznej w Polsce
 • Ocena układu wodno-elektrolitowego i równowagi kwasowo-zasadowej

LabForum nr 21

 • Świàteczne życzenia
 • Diagnostyka zakażeń wirusem HCV
 • Wartość diagnostyczna N-końcowego propeptydu prokolagenu typu I (PINP)
 • Wskaźniki surowicze (SERUM INIDICES)
 • Ocena nowego automatycznego analizatora hematologicznego Sysmex XT-2000i

LabForum nr 22

 • „Life needs answers” czyli życie wymaga odpowiedzi
 • Program szkoleń w Roche Diagnostics Polska
 • 10 000 egzemplarz analizatora Miditron Junior II
 • Monitorowanie leczenia i laboratoryjna diagnostyka przewlekłych powikłań cukrzycy
 • Ocena medyczno-eksploatacyjna analizatora moczu Urisys 1800
 • Nowe zestawy do izolacji kwasów nukleinowych
 • Światowy konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży

LabForum nr 23

 • Nagroda im. prof. dr Jana Sznajda
 • Nowe narzędzia w diagnostyce i terapii kardiologicznej – rozważania lekarza praktyka
 • Badania oznaczeń markerów sercowych w Wielkiej Brytanii, cz. I
 • ÂŚlina jako alternatywny materiał laboratoryjny dla oznaczeń kortyzolu – zalety i ograniczenia
 • Rola wirusów brodawczaka w karcinogenezie szyjki macicy, cz. I
 • Odczynniki w szacie graficznej cobas
 • Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w 2004 roku

LabForum nr 24

 • Forum IVD w Atenach
 • Porównanie automatycznego liczenia leukocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym z metodą tradycyjną przy wykorzystaniu analizatora hematologicznego SYSMEX XE-2100, cz. I
 • Badania oznaczeń markerów sercowych w Wielkiej Brytanii, cz. II
 • Rola wirusów brodawczaka w karcinogenezie szyjki macicy, cz. II
 • Międzynarodowe Forum IVD
 • Roche Omni C = cobas b 121

LabForum nr 25

 • Świąteczne życzenia
 • Diagnostyka molekularna ptasiej grypy 
 • Albumina zmodyfikowana niedokrwieniem – nowy biochemiczny marker niedokrwienia mięśnia serca
 • Peptyd C – zastosowanie w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanowej i jego nowe znaczenie w leczeniu cukrzycy
 • Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
 • Porównanie automatycznego liczenia leukocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym z metodą tradycyjną przy wykorzystaniu analizatora hematologicznego SYSMEX XE-2100, cz. II
 • Nadchodzi cobas 6000

LabForum nr 26

 • Roche Diagnostics i Sysmex podpisały umowę o współpracy w Polsce
 • Diagnostyka posocznicy (sepsy) metodà PCR już w ofercie Roche Molecular Diagnostics
 • Przydatność oznaczeń stężenia troponiny T w surowicy chorych z upośledzoną czynnością nerek
 • Zakresy referencyjne parametrów układu krzepnięcia u dzieci
 • CoaguChek® XS
 • Światowy Konkurs Artystyczny Accu-Chek dla Dzieci i Młodzieży

LabForum nr 27

 • Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005
 • Rola oznaczeń cholesterolu frakcji LDL oraz apolipoproteiny B
 • Transfekcje komórek eukariotycznych – FuGENE HD
 • Nadciśnienie – zabija powoli ale skutecznie! cz. I
 • Zakresy referencyjne dla badania układu krzepnięcia u dzieci
 • Nagroda Specjalna im. prof. Jana Sznajda dla dr Mirosławy Pietruczuk
 • Ciągły podskórny wlew insuliny w leczeniu cukrzycy typu 1

LabForum nr 28

 • Konferencje, konferencje...
 • Analizator biochemiczno-immunologiczny cobas® 6000 – kolejny etap w automatyzacji i konsolidacji badań laboratoryjnych
 • Ocena wpływu kwasu askorbinowego na wyniki analizy moczu testami paskowymi
 • Hormon adenokortykotropowy – budowa oraz zastosowanie w diagnostyce chorób przysadki i nadnerczy
 • Nadciśnienie – zabija powoli ale skutecznie! cz. II
 • II Międzynarodowe Forum IVD
 • Roche Diagnostics Mont Blanc Expedition 2006
 • Cardiac Reader – reklama

LabForum nr 29

 • Pierwsze instalacje systemu cobas® 6000 w Polsce
 • Zakażenia a zdrowie reprodukcyjne kobiet
 • Co wiemy o komórkach macierzystych?
 • Accu-Chek – nowy oręż do walki z cukrzycą
 • Rtęć zabija
 • Czy proste podstawowe badanie może być jeszcze PROSTSZE?

LabForum nr 30

 • Raport roczny 2006
 • Racjonalna interpretacja badań laboratoryjnych – niektóre aspekty statystyczne i epidemiologiczne
 • Wielkość sedymentacji w nierozcieńczonej krwi (odczyn opadania erytrocytów): zmienność zależna od płci i wieku oraz granice zakresu wartości referencyjnych
 • Diagnostyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • System szybkiej diagnostyki kardiologicznej
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

LabForum nr 31

 • Roche właścicielem pełnych praw patentowych do technologii elektrochemiluminescencji
 • Wewnętrzna kontrola jakości pomiaru szybkości opadania erytrocytów w analizatorze TEST-1
 • Stężenia P1NP w surowicy krwi u chorych na nowotwory złośliwe
 • Regeneracja mięśni szkieletowych a dystrofie mięśniowe
 • Nowa generacja międzynarodowego programu zapewniania jakości w laboratoriach diagnostycznych

LabForum nr 32

 • Spotkanie ekspertów diagnostyki laboratoryjnej w St. Petersburgu
 • Witamina D – mechanizm działania, badania epidemiologiczne, zasady suplementacji
 • Wirus zapalenia wątroby typu B: wiremia a odpowiedź na leczenie
 • Stosowanie świeżej krwi do kontroli jakości
 • XVII Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Amsterdamie

LabForum nr 33

 • Standardy oznaczeń 25-hydroksywitaminy D 2007
 • Zastosowanie szybkiej diagnostyki NT-proBNP w kardiochirurgii – nowe perspektywy dla klinicystów
 • cobas® c 111 w małym laboratorium
 • Oznaczanie szybkości reakcji sedymentacji we krwi przy użyciu systemu TEST 1 – porównanie z metodą Sedimatic 100, turbidymetryczną metodą oznaczania poziomu fibrynogenu oraz wpływ białek monoklonalnych
 • Mity na temat cukrzycy

LabForum nr 34

 • Accutrend Plus i Accu-Chek Go nowe systemy na polskim rynku
 • Autoprzeciwciała przeciwko receptorowi TSH – charakterystyka i zastosowanie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tarczycy
 • Diagnostyka zaburzeń biochemicznych w zespole metabolicznym
 • Wartość diagnostyczna testu STA-Liatest D-dimer u pacjentów ambulatoryjnych z podejrzeniem zatorowości płucnej
 • Capecchi, Evans i Smithies, laureaci nagrody Nobla 2007 za badania specyficznych modyfikacji genów u myszy wprowadzanych za pomocą zarodkowych komórek macierzystych

LabForum nr 35

 • Roche Diagnostics rozszerza ofertę biologii molekularnej
 • Znaczenie śródoperacyjnego oznaczania stężenia PTH w chirurgii gruczołów przytarczycznych
 • Accutrend Plus
 • Farmakogenetyka – test AmpliChip CYP450
 • Ujemny wynik oznaczenia dimeru D w wykluczaniu nawracającej zakrzepicy żył głębokich
 • Z cukrzycą moąna normalnie żyć

LabForum nr 36

 • Mlodość! Sztuka! Nauka!
 • Karty Charakterystyki Produktów RDP
 • Znaczenie przeciwciał przeciw cyklicznym cytrulinowym peptydom (anty-CCP) w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
 • xCELLigence System: pomiar cytotoksyczności komórek NK w czasie rzeczywistym bez konieczności znakowania
 • Przewlekłe powikłania cukrzycy
 • Stężenie dimeru-D u pacjentów z zespołem rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC) lub podejrzeniem DIC oznaczane z zastosowaniem 3 różnych metod

LabForum nr 37

 • Wesołych Świąt
 • Cystatyna C – co wiemy w roku 2008
 • Wartość diagnostyczna zautomatyzowanego i bardzo szybkiego testu STA Liatest D-dimer przeprowadzanego w analizatorze STA-R
 • Diagnostyka zakażeń chlamydią trachomatis

LabForum nr 38

 • Aktualności
 • Albumina a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem
 • Oznaczenia bilirubiny przy użyciu analizatora cobas b 221
 • Medycyna personalizowana
 • Diagnostyka histopatologiczna
 • Międzynarodowa konferencja prasowa Roche

LabForum nr 39

 • Aktualności
 • Stan przedrzucawkowy – współczesne metody diagnostyki
 • Elecsys hs Troponin T
 • Wartość diagnostyczna ilościowych oznaczeń dimeru D w praktyce laboratoryjnej
 • Accu-Chek Active – ułatwia codzienne życie milionom osób z cukrzycą
 • Konferencja „Biotechnologia – nowe kierunki w medycynie XXI w.”

LabForum nr 40

 • Prokalcytonina w rozpoznawaniu i monitorowaniu uogólnionego zakażenia i posocznicy

LabForum nr 41

 • Aktualności
 • Małe gęste LDL (sdLDL) jako czynnik ryzyka miażdżycy
 • Zestaw diagnostyczny Roche do wykrywania wirusa grypy A/H1N1
 • Analiza immunohistochemiczna nadekspresji onkoproteiny Her-2/neu w raku piersi
 • Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
 • Elecsys hs Troponin T
 • Diagnostyka jako kluczowy element medycyny personalizowanej

LabForum nr 42

 • Aktualności
 • Stężenia TSH, fT3 i fT4 u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy
 • Przeżyć sepsę
 • Diagnostyka wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV)
 • Roche Tissue Diagnostics w personalizowanej opiece onkologicznej

LabForum nr 43

 • Aktualności
 • Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B
 • Znaczenie ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów w surowicy
 • Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D (2009 r.)
 • Przeżyć sepsę, cz. II

LabForum nr 44

 • Aktualności
 • Interpretacja stężeń wysoce czułej sercowej troponiny T (hs-cTnT)
 • Aktualizacja wytycznych dotyczących wykrywania antykoagulantu tocznia
 • Maksymalizacja wydajności laboratorium immunohistochemicznego – cz. 1

LabForum nr 45

 • Aktualności
 • Ciążowe białko osocza A (PAPP-A) jako marker kardiologiczny w ostrych zespołach wieńcowych
 • Zarządzanie analizatorami parametrów krytycznych przez Internet (on-line)
 • Maksymalizacja wydajności laboratorium immunohistochemicznego – cz. 2
 • Koniec z jednakowymi metodami leczenia różnych chorych!

LabForum nr 46

 • Aktualności
 • Ludzki wirus niedoboru odporności (Human Immunodeficiency Virus – HIV)
 • Konsensus w sprawie HbA1c
 • Monitorowanie laboratoryjne leczenia heparyną drobnocząsteczkową
 • X Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej

LabForum nr 47

 • Aktualności
 • Hormon wzrostu – znaczenie diagnostyczne i problemy metodyczne
 • Badania genotypów wirusa HPV
 • Postępowanie diagnostyczne w raku płuc
 • Medycyna personalizowana

LabForum nr 48

 • Aktualności
 • Zakażenie HSV – rzeczywistość
 • Postępy w technologii PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR), cz. I
 • Co to są wahania glikemii?
 • II Forum IVD

LabForum nr 49

 • Aktualności
 • Gazometr cobas b 123 POC nagrodzony za medyczną doskonałość
 • Choroby zakaźne na pierwszym planie
 • Postępy w technologii PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR), cz. II
 • Obchody Światowego Dnia Cukrzycy
 • Nowa definicja globalnej diagnostyki krzepnięcia krwi w Roche

LabForum nr 50

 • Aktualności
 • Zasady suplementacji i standardy oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D
 • Status receptora HER2 jako czynnik predykcyjny w raku żołądka
 • Roche wzmacnia ofertę koagulologiczną
 • Karty Charakterystyk 2012

LabForum nr 51

 • Aktualności
 • Standaryzacja pomiarów HbA1c
 • Korzyści z oznaczania hemoglobiny glikowanej – ważne nie tylko dla diagnostów
 • Wirus zapalenia wątroby typu C – hepatitis C virus (HCV)
 • Zapalenie wątroby typu C
 • Praca na analizatorze biochemicznym cobas c 111 – opinia użytkownika

LabForum nr 52

 • Aktualności
 • Pomiar stężenia antygenu HBs z perspektywy lekarza oraz diagnosty
 • Diagnostyka nowotworów z niestabilnością mikrosatelitarną
 • Analizator funkcji płytek - Multiplate® 
 • Preanalityczny system cobas p 312

LabForum nr 53

 • Aktualności
 • Oznaczanie sFlt-1/ PlGF w drugim trymestrze ciąży dla oceny ryzyka wystąpienia preeklampsji
 • Laboratoryjny system informatyczny PSM firmy Roche - opinia użytkowanika, część I
 • Analizator funkcji płytek Multiplate®
 • Ocena dokładności pomiaru 27 glukometrów zgodnie z normą DIN EN ISO 15197

LabForum nr 54

 • Aktualności
 • Zagadnienia przedanalityczne w diagnostyce serologicznej zakażeń wirusowych.
 • Witaminy z grupy B – o czym warto pamiętać
 • Laboratoryjny System Informatyczny PSM firmy Roche - opinia użytkownika, część II

LabForum nr 55

 • Oznaczanie HE4, CA 125 i algorytm ROMA w diagnostyce i różnicowaniu guzów jajnika
 • Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C
 • p16 w ginekologicznej diagnostyce histopatologicznej
 • Accu-Chek Active Monitorowanie glikemii w obecności maltozy

LabForum nr 56

 • Wirusologiczne badania przeglądowe u krwiodawców
 • Ludzki wirus cytomegalii (HCMV) u biorców przeszczepów narządów litych
 • Immunohistochemiczne wykrywanie mutacji ALK w rakach niedrobnokomórkowych płuca

LabForum nr 57

 • Zastosowanie oznaczania stężenia kalcytoniny
 • Zastosowanie analizatora Multiplate® do personalizacji terapii przeciwpłytkowej
 • cobas infinity
 • Nowy model systemu Accu-Chek Active
 • Zdolność predykcyjna analizatora Multiplate®

LabForum nr 58

 • Europejskie wytyczne rozpoznawania pierwotnego zarażenia Toxoplasma gondii
 • Przydatność glukometrów POC do ścisłej kontroli glikemii
 • Wskaźniki surowicze SERUM INDICES/ w analizatorach cobas c i COBAS INTEGRA
 • Witamina D: wytyczne dla Europy środkowej 2013 r.

LabForum nr 59

 • Oznaczanie parathormonu testami trzeciej generacji, PTH(1-84) 3 gen., u chorych z przewlekłą chorobą nerek
 • Konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych
 • Znaczenie kontroli negatywnych w laboratorium histopatologicznym
 • Zakażenie układu moczowego (ZUM)

LabForum nr 60

 • Interpretacja wyników oznaczeń hemoglobiny glikowanej HbA1c
 • Syphilis
 • Kiła - Powrót znanej choroby
 • Zastosowanie testu HER2 w diagnostyce histopatologicznej raka piersi
 • Regionalne Centrum Wsparcia Klienta

LabForum nr 61

 • Czym jest niepłodność?
 • Ocena systemu Accu-Chek Inform II na podstawie testów przeprowadzonych na oddziałach szpitalnych.
 • Nowy algorytm badań przesiewowych w profilaktyce raka szyjki macicy

LabForum nr 62

 • AMH (ang. anti-Müllerian hormone) i ocena rezerwy jajnikowej
 • Lipoproteiny w ostrej niewydolności nerek
 • Jak ocenić czynność płytek krwi w codziennej praktyce?
 • Analizator Multiplate®

LabForum nr 63

 • Diagnostyka zakażeń Treponema pallidum
 • HCV – zmieniający się wirus Wyzwania diagnostyki molekularnej
 • Zastosowanie testu CINtec PLUS w wykrywaniu stanów przednowotworowych raka szyjki macicy

LabForum nr 64

 • Diagnostyka laboratoryjna zakazenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży, cz. I
 • Dokładność pomiaru stężenia glukozy przy pomocy systemu ACCU-CHEK® Inform II
 • 45 doroczne spotkanie na temat onkologii kobiecej
 • Karty charakterystyki 2015

LabForum nr 65

 • Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży, cz. II
 • Kiła – powracający problem
 • Oznaczenia wykonywane poza laboratorium (POCT) – rola diagnosty laboratoryjnego

LabForum nr 66

 • SCC – kliniczna użyteczność oznaczeń antygenu raka płaskonabłonkowego
 • Ocena działania analizatora moczu cobas® 6500 urine analyzer - badanie wieloośrodkowe
 • Ocena sytemu Vantage

LabForum nr 67

 • Przydatność badań aktywności płytek krwi w hematologii
 • Znaczenie fazy przedanalitycznej w diagnostyce chorób zakaźnych
 • Wirus zapalenia wątroby typu E jako wyłaniający się czynnik chorobotwórczy w krwiodawstwie i krwiolecznictwie
 • Kiła – nowa diagnostyka starej choroby

LabForum nr 68

 • Diagnostyka zakażenia wirusem cytomegalii - doświadczenia własne
 • Miejsce markerów zaburzonej angiogenezy (sFlt-1, PlGF) we współczesnej diagnostyce preeklampsji
 • Biomarkery w diagnostyce raka płuc - nowe perspektywy
 • Ślina - nowe perspektywy oznaczeń biomarkerów w diagnostyce medycznej

LabForum nr 69

 • Prostota łączy się z doskonałością dzięki nowemu cobas® pro integrated solutions
 • Badania laboratoryjne w stanach nagłych
 • Analizator Multiplate
 • Czy stosowanie nowych doustnych antykoagulantów (NOAC) wymaga rutynowego monitorowania parametrów krzepnięcia krwi?
 • Premiera analizatorów koagulologicznych cobas t 511 i t 711
 • Pierwsze wrażenia z pracy z cobas t 711
 • Diagnostyka zakażeń wirusowych ukadu oddechowego u pacjentw leczonych w szpitalu
 • Roche Diagnostics Polska zmienia siedzibę