Magazyn LabForum - archiwum

LabForum Nr 1

 • Nowe zasady dystrybucji
 • Nasze nowe telefony
 • Zaskakujący rezultat
 • Kliniczne badania porównawcze testu STA STACLOT APC-R - Hubbuch A., Chatelain B., Hellstern P., Leautaud P., Nauck M.
 • Analizatory SF-3000 i XE-2100
 • Międzylaboratoryjne badania dwóch nowych testów do oznaczania mioglobiny i Troponiny T (cTnT 3 gen.), przeprowadzone na analizatorach Elecsys 1010 i Elecsys 2010 w 12 laboratoriach europejskich - KLEIN G., BAUM H., GURR E., ICKERT K., JUNGE W., LINDER B., LUTHE H., MULLER-BARDORFF M., NAGEL D., NOWAK B., SPITZAUER S., VENGE P., ZANINOTTO M., HALLERMAYER K.
 • Badania porównawcze rutynowych testów biochemicznych na analizatorze Cobas Integra 400 - KURZ G., ROSENBLATT S., KAMBER R., KLINGELE M., MARTSZAUSKY A., MEIER B.
 • Badania Integry 400 - SANKARALINGAM S., LAW S., SWAMINATHAN R.
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Kongres Medycyny Rodzinnej

POBIERZ

LabForum Nr 2

 • Cele i zamierzenia na 2000 rok
 • ODG Meeting – międzynarodowe spotkanie dyrektorów oddziałów diagnostyki
 • Markery obrotu kostnego - Prof. Anzelm Hoppe
 • Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) Amplifikacja DNA
 • Certyfikat COTM dla analizatorów i odczynników koagulologicznych
 • 25 lat perfekcji w monitorowaniu cukrzycy - Dr Rafał Walas
 • Warsztaty „Przewodnika Lekarza”
 • VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej
 • Spotkanie promocyjne systemu COBAS Integra 400

POBIERZ

LabForum Nr 3

 • SALMED 2000
 • Konferencja lekarzy rodzinnych
 • Testy na analizatorach COBAS Integra i Hitachi - Prof. Dagna Bobilewicz, mgr Alicja Jasińska, dr Hanna Zborowska
 • Wstrzymajmy falę cukrzycy - Aldona Kapica
 • Markery obrotu kostnego – osteoporoza cz. 2 - Tomasz Kucharski
 • Testy genetyczne AMPLICOR® PCR – cz. 2
 • Super promocja odczynników koagulologicznych

POBIERZ

LabForum Nr 4

 • Diagnostyka w Internecie
 • Roche Diagnostics – polskie strony internetowe
 • Nowoczesne markery obrotu kostnego – uzgodnienia 2000 - Prof. Roman Lorenc, dr Elżbieta Karczmarewicz
 • Ocena medyczno-eksploatacyjna analizatora hematologicznego Sysmex XE-2100
 • Trop T® – Test do oznaczania troponiny T w krwi pełnej
 • Zmiany organizacyjne w Roche Polska Sp. z o.o., Oddział Diagnostyka

POBIERZ

LabForum Nr 5

 • Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
 • Spotkania użytkowników analizatorów biochemicznych i immunodiagnostycznych firmy Roche
 • Standardy produktów i algorytm postępowania wobec osteoporozy
 • Wartość diagnostyczna badań przesiewowych i wybranych badań specjalistycznych - Milena Dąbrowska
 • Ból w klatce piersiowej
 • Zapobieganie zakażeniom wirusologicznym podczas transfuzji krwi
 • AVL Medical Instruments ostatecznie przyjęty przez Grupę Roche

POBIERZ

LabForum Nr 6

 • Temat roku 2001 - Zintegrowane Rozwiązania Opieki Zdrowotnej - Jürgen Trawiński, Matthias Baumann
 • Konsolidacja i integracja – nowoczesna organizacja laboratorium - Tomasz Kucharski
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

POBIERZ

LabForum Nr 7

 • Nagroda Roche Diagnostics i Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Zintegrowane Rozwiązania Opieki Zdrowotnej
 • Od łóżka chorego do laboratorium – a może odwrotnie? - dr hab. med. Anna Jędryka-Góral
 • Prezentacja systemu COBAS Integra 400
 • Badanie ogólne moczu – krok po kroku - Artykuł powstał przy współpracy z dr Barbarą Sałacińską
 • Wskazówki dotyczące pobrania materiału do badań
 • Glucotrend® 2 i Glucotrend® Plus Glucose
 • Roche Diagnostics inicjatorem komputeryzacji laboratoriów
 • Hemostaza

POBIERZ

LabForum Nr 8

 • W reporterskim skrócie
 • Zintegrowane Rozwiązania Opieki Zdrowotnej
 • Odłóżka chorego do laboratorium – a może odwrotnie? - dr hab. med. Anna Jędryka-Góral
 • Laboratoryjny System Informatyczny – zadania i cele
 • Wykorzystanie programu monitorowania komórek pnia w pozyskiwaniu komórek progenitorów krwi obwodowej - Katsuyasu Saigo, Takeshi Sugimoto, Hiroki Narita, Tsutomu Nomura, Yoshitsugu Kubota, Isao Hara, Satoshi Takeuchi, Yoshiuuki Kosaka, Hideaki Matsumoto, Riukichi Ryo i Shun-ichi Kumagai
 • Cholesterol frakcji LDL parametr do mierzenia, a nie do wyliczania
 • Analiza pilna i jej konsekwencje

POBIERZ

LabForum Nr 9

 • Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2002 życzy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
 • Zintegrowane Rozwiązania Opieki Zdrowotnej
 • Materiały kontrolne znajdujące się w ofercie firmy Roche Diagnostics
 • Roche / COBAS Integra 800
 • Wykorzystanie programu monitorowania komórek pnia w pozyskiwaniu komórek progenitorów krwi obwodowej - Katsuyasu Saigo, Takeshi Sugimoto, Hiroki Narita, Tsutomu Nomura, Yoshitsugu Kubota, Isao Hara, Satoshi Takeuchi, Yoshiuuki Kosaka, Hideaki Matsumoto, Riukichi Ryo i Shun-ichi Kumagai
 • ... i nazwaliśmy go Compass
 • Integracja i komputeryzacja nowoczesnego laboratorium
 • XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

POBIERZ

LabForum Nr 10

 • Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. laureatem nagrody Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 • NT-proBNP – nowy parametr w diagnostyce niewydolności serca - Tomasz Kucharski
 • CRP – nowe zastosowania od dawna znanego białka - Dariusz Sitkiewicz, Dariusz Jabłoński
 • Zastosowanie analizatora XE-2100 u chorych na anemię hemolityczną z obecnością zimnych przeciwciał - Gurdun Stamminger, Lothar Beier
 • Ludzki Cytomegalowirus

POBIERZ

LabForum nr 11

 • Spotkania z Klientami
 • Troponiny – rola w nowej definicji zawału oraz kardioselektywność ze szczególnym uwzględnieniem troponiny T, cz. I - prof. Wiesław Piechota
 • Zastosowanie analizatora XE-2100 u chorych na anemię hemolityczną z obecnością zimnych przeciwciał, cz. 2 - Gurdun Stamminger, Lothar Beier
 • Program QCS w praktyce 
 • Nowoczesny analizator parametrów krytycznych
 • Raport z akcji pomiaru cholesterolu w warunkach ambulatoryjnych - Mirosław Mastej

POBIERZ

LabForum nr 12

 • Roche Diagnostics w kraju i na świecie
 • Troponiny – rola w nowej definicji zawału oraz kardioselektywność ze szczególnym uwzględnieniem troponiny T, cz. II - prof. Wiesław Piechota
 • Easy II program ułatwiający obsługę QCS – międzynarodowego programu kontroli jakości
 • Standaryzacja oznaczeń HbA1c wg IFCC
 • Doświadczenia uzyskane w pracy z systemem CoaguChek® S - W. Plesch, P. Klimpel

POBIERZ

LabForum nr 13

 • Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzy Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
 • Firma Roche otrzymała zgodę FDA na wprowadzenie do obrotu w USA testu Elecsys proBNP
 • Biochemiczne markery zawału mięśnia sercowego - dr Tomasz Sadowski
 • Cobas Integra 400 plus
 • Accu-Chek® Active
 • 18 Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej
 • Podsumowanie pracy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Lab-Bit w roku 2002

POBIERZ

LabForum nr 14

 • Makroprolaktynemia – hiperprolaktynemia charakteryzująca się obecnością wysokocząsteczkowej makroprolaktyny - Dr Zbigniew Bartoszewicz

POBIERZ

LabForum nr 15

 • Informacje ze świata
 • Korelacja apolipoprotein B, A-I i lipidów ze zmianami w tętnicach wieńcowych u mężczyzn z objawami choroby niedokrwiennej serca - Prof. dr hab. med. Wiesław Piechota, dr Wiktor Piechota
 • Czy mózgowy peptyd natriuretyczny ma już ugruntowane miejsce w diagnostyce chorób układu krążenia? - lek. Piotr Kübler, prof. Waldemar Banasiak, prof. Piotr Ponikowski
 • Zastosowanie i znaczenie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w laboratoryjnej diagnostyce gruźlicy - Dr Aleksandra Safianowska
 • Do czego zmierzają medyczne laboratoria diagnostyczne? - Prof. Dagna Bobilewicz
 • Nowoczesne laboratorium diagnostyczne EUROLAB

POBIERZ

LabForum nr 16

 • Gwarancja praw do technologii ECL
 • Nowe trendy w rozwoju diagnostyki laboratoryjnej - Marek T. Paradowski
 • Markery nowotworowe – sposoby postępowania przy zmianie metod oznaczeń - Jan Kulpa
 • Różne oblicza antykoagulantu tocznia - DA Triplett
 • Wydarzenia...
 • Światowy Konkurs Artystyczny dla dzieci i młodzieży

POBIERZ

LabForum nr 17

 • Nowości Immunodiagnostyczne - SHBG – globulina wiążąca hormony płciowe – charakterystyka i znaczenie diagnostyczne - Agnieszka Kondracka, Zbigniew Bartoszewicz

POBIERZ

LabForum nr 18

 • NT-proBNP: Test laboratoryjny rozpoznający z dużym prawdopodobieństwem niewydolność mięśnia sercowego
 • Terapeutyczne monitorowanie leków, cz. I - Bogdan Solnica
 • Białko C-reaktywne – zastosowane w prewencji i leczeniu chorób naczyniowo-sercowych, cz. II - Wiesław Piechota, Wiktor Piechota
 • Przenośne koagulometry CoaguChek® przeznaczone do diagnostyki przy łóżku pacjenta - Marian Zembala, Jacek Kaczmarski
 • Białko S-100B w diagnostyce biochemicznej - Jan Kulpa
 • MagNA Pure Compact

POBIERZ

LabForum nr 19

 • Rola C-peptydu w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanów u człowieka - Dr n. med. Marianna I. Bąk

POBIERZ

LabForum nr 20

 • Forum Edukacji Diabetologicznej Accu-Chek
 • Mikroalbuminuria - Wiesław Piechota, Wiktor Piechota
 • Laboratoryjna diagnostyka cukrzycy - Bogdan Solnica
 • System opieki medycznej w Polsce - Zbigniew Gaciong
 • Ocena układu wodno-elektrolitowego i równowagi kwasowo-zasadowej - Krystyna Staniszewska

POBIERZ

LabForum nr 21

 • Świàteczne życzenia
 • Diagnostyka zakażeń wirusem HCV - Michał J. Majchrzak, Urszula Komorowska, Ewa Tobolewska, Grzegorz P. Stańczak, Katarzyna Przybylska-Stengiel, Janusz J. Stańczak
 • Wartość diagnostyczna N-końcowego propeptydu prokolagenu typu I (PINP) - Elżbieta Karczmarewicz, Roman Lorenc
 • Wskaźniki surowicze (SERUM INIDICES)
 • Ocena nowego automatycznego analizatora hematologicznego Sysmex XT-2000i - Wim van der Meer, Jacqueline MB Dinnissen, Marinus H de Keijzer

POBIERZ

LabForum nr 22

 • „Life needs answers” czyli życie wymaga odpowiedzi
 • Program szkoleń w Roche Diagnostics Polska
 • 10 000 egzemplarz analizatora Miditron Junior II
 • Monitorowanie leczenia i laboratoryjna diagnostyka przewlekłych powikłań cukrzycy - Dr n. med. Bogdan Solnica
 • Ocena medyczno-eksploatacyjna analizatora moczu Urisys 1800
 • Nowe zestawy do izolacji kwasów nukleinowych
 • Światowy konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży

POBIERZ

LabForum nr 23

 • Nagroda im. prof. dr Jana Sznajda
 • Nowe narzędzia w diagnostyce i terapii kardiologicznej – rozważania lekarza praktyka - Dr Andrzej Podolecki
 • Badania oznaczeń markerów sercowych w Wielkiej Brytanii, cz. I - Wing Man Tsang, Avril M Owen, Paul O Collinson, Julian H Barth
 • Ślina jako alternatywny materiał laboratoryjny dla oznaczeń kortyzolu – zalety i ograniczenia - Zbigniew Bartoszewicz
 • Rola wirusów brodawczaka w karcinogenezie szyjki macicy, cz. I - Witold Kędzia, Agata Józefiak, Anna Goździcka-Józefiak
 • Odczynniki w szacie graficznej cobas
 • Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej w 2004 roku

POBIERZ

LabForum nr 24

 • Forum IVD w Atenach
 • Porównanie automatycznego liczenia leukocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym z metodą tradycyjną przy wykorzystaniu analizatora hematologicznego SYSMEX XE-2100, cz. I
 • Badania oznaczeń markerów sercowych w Wielkiej Brytanii, cz. II - Wing Man Tsang, Avril M Owen, Paul O Collinson, Julian H Barth
 • Rola wirusów brodawczaka w karcinogenezie szyjki macicy, cz. II - Witold Kędzia, Agata Józefiak, Anna Goździcka-Józefiak
 • Międzynarodowe Forum IVD - dr Teresa Koblik
 • Roche Omni C = cobas b 121

POBIERZ

LabForum nr 25

 • Świąteczne życzenia
 • Diagnostyka molekularna ptasiej grypy 
 • Albumina zmodyfikowana niedokrwieniem – nowy biochemiczny marker niedokrwienia mięśnia serca - Wiesław Piechota, Wiktor Piechota
 • Peptyd C – zastosowanie w diagnostyce zaburzeń gospodarki węglowodanowej i jego nowe znaczenie w leczeniu cukrzycy - Marianna I. Bąk
 • Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej - Józefa Lorenc
 • Porównanie automatycznego liczenia leukocytów w płynie mózgowo-rdzeniowym z metodą tradycyjną przy wykorzystaniu analizatora hematologicznego SYSMEX XE-2100, cz. II
 • Nadchodzi cobas 6000

POBIERZ

LabForum nr 26

 • Roche Diagnostics i Sysmex podpisały umowę o współpracy w Polsce
 • Diagnostyka posocznicy (sepsy) metodą PCR już w ofercie Roche Molecular Diagnostics
 • Przydatność oznaczeń stężenia troponiny T w surowicy chorych z upośledzoną czynnością nerek - Michał Nowicki, Ewa Rutkowska-Majewska
 • Zakresy referencyjne parametrów układu krzepnięcia u dzieci - Monagle P., Ignjatovic V., Barnes C., Newall F., Cambell J., Savoia H., Furmedge J.
 • CoaguChek® XS
 • Światowy Konkurs Artystyczny Accu-Chek dla Dzieci i Młodzieży

POBIERZ

LabForum nr 27

 • Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005
 • Rola oznaczeń cholesterolu frakcji LDL oraz apolipoproteiny B - Wiesław Piechota, Wiktor Piechota
 • Transfekcje komórek eukariotycznych – FuGENE HD
 • Nadciśnienie – zabija powoli ale skutecznie! cz. I
 • Zakresy referencyjne dla badania układu krzepnięcia u dzieci
 • Nagroda Specjalna im. prof. Jana Sznajda dla dr Mirosławy Pietruczuk
 • Ciągły podskórny wlew insuliny w leczeniu cukrzycy typu 1

POBIERZ

LabForum nr 28

 • Konferencje, konferencje...
 • Analizator biochemiczno-immunologiczny cobas® 6000 – kolejny etap w automatyzacji i konsolidacji badań laboratoryjnych - Wiesław Piechota
 • Ocena wpływu kwasu askorbinowego na wyniki analizy moczu testami paskowymi - Dietmar Nagel, Dieter Seiler, Ewald F. Hohenberger, Manfred Ziegler
 • Hormon adenokortykotropowy – budowa oraz zastosowanie w diagnostyce chorób przysadki i nadnerczy - Zbigniew Bartoszewicz
 • Nadciśnienie – zabija powoli ale skutecznie! cz. II
 • II Międzynarodowe Forum IVD - Zofia Stasik
 • Roche Diagnostics Mont Blanc Expedition 2006
 • Cardiac Reader – reklama

POBIERZ

LabForum nr 29

 • Pierwsze instalacje systemu cobas® 6000 w Polsce
 • Zakażenia a zdrowie reprodukcyjne kobiet - Anna Boroń-Kaczmarska
 • Co wiemy o komórkach macierzystych? - Iwona Grabowska
 • Accu-Chek – nowy oręż do walki z cukrzycą - Paulina Chatys
 • Rtęć zabija
 • Czy proste podstawowe badanie może być jeszcze PROSTSZE?

POBIERZ

LabForum nr 30

 • Raport roczny 2006
 • Racjonalna interpretacja badań laboratoryjnych – niektóre aspekty statystyczne i epidemiologiczne - dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
 • Wielkość sedymentacji w nierozcieńczonej krwi (odczyn opadania erytrocytów): zmienność zależna od płci i wieku oraz granice zakresu wartości referencyjnych - Elisa Piva, Maria Colomba Sanzari, Giuseppe Servidio, Mario Plebani
 • Diagnostyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • System szybkiej diagnostyki kardiologicznej
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

POBIERZ

LabForum nr 31

 • Roche właścicielem pełnych praw patentowych do technologii elektrochemiluminescencji
 • Wewnętrzna kontrola jakości pomiaru szybkości opadania erytrocytów w analizatorze TEST-1 - Davide Giavarina, Silvano Capuzzo, Fabrizio Cauduro, Mariarosa Carta, Giuloano Soffiati
 • Stężenia P1NP w surowicy krwi u chorych na nowotwory złośliwe - Maria Kowalska, Janina Kamińska
 • Regeneracja mięśni szkieletowych a dystrofie mięśniowe - Iwona Grabowska
 • Nowa generacja międzynarodowego programu zapewniania jakości w laboratoriach diagnostycznych

POBIERZ

LabForum nr 32

 • Spotkanie ekspertów diagnostyki laboratoryjnej w St. Petersburgu
 • Witamina D – mechanizm działania, badania epidemiologiczne, zasady suplementacji - Elżbieta Karczmarewicz, Jacek Łukaszkiewicz, Roman S. Lorenc
 • Wirus zapalenia wątroby typu B: wiremia a odpowiedź na leczenie
 • Stosowanie świeżej krwi do kontroli jakości - dr n. med. Mario Plebani, dr n. med. Elisa Piva
 • XVII Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Amsterdamie

POBIERZ

LabForum nr 33

 • Standardy oznaczeń 25-hydroksywitaminy D 2007 - Elżbieta Karczmarewicz, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Skorupa, Roman S. Lorenc
 • Zastosowanie szybkiej diagnostyki NT-proBNP w kardiochirurgii – nowe perspektywy dla klinicystów - Grzegorz Suwalski
 • cobas® c 111 w małym laboratorium - Katarzyna Strawa
 • Oznaczanie szybkości reakcji sedymentacji we krwi przy użyciu systemu TEST 1 – porównanie z metodą Sedimatic 100, turbidymetryczną metodą oznaczania poziomu fibrynogenu oraz wpływ białek monoklonalnych - Nasser E. Ajubi, Andries J. Bakker, Gita A.van den Berg
 • Mity na temat cukrzycy

POBIERZ

LabForum nr 34

 • Accutrend Plus i Accu-Chek Go nowe systemy na polskim rynku
 • Autoprzeciwciała przeciwko receptorowi TSH – charakterystyka i zastosowanie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tarczycy - Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka
 • Diagnostyka zaburzeń biochemicznych w zespole metabolicznym - Grażyna Odrowąż-Sypniewska
 • Wartość diagnostyczna testu STA-Liatest D-dimer u pacjentów ambulatoryjnych z podejrzeniem zatorowości płucnej - W. Ghanima, M. Abdelnoor, M.-C. Mowinckel, P. M. Sandset
 • Capecchi, Evans i Smithies, laureaci nagrody Nobla 2007 za badania specyficznych modyfikacji genów u myszy wprowadzanych za pomocą zarodkowych komórek macierzystych - Iwona Grabowska

POBIERZ

LabForum nr 35

 • Roche Diagnostics rozszerza ofertę biologii molekularnej
 • Znaczenie śródoperacyjnego oznaczania stężenia PTH w chirurgii gruczołów przytarczycznych - Andrzej Lewiński, Włodzimierz Koptas, Arkadiusz Zygmunt
 • Accutrend Plus 
 • Farmakogenetyka – test AmpliChip CYP450
 • Ujemny wynik oznaczenia dimeru D w wykluczaniu nawracającej zakrzepicy żył głębokich - Suman W. Rathbun, MD, MS, Thomas L. Whitsett, MD i Gary E. Raskob, PhD
 • Z cukrzycą moąna normalnie żyć

POBIERZ

LabForum nr 36

 • Mlodość! Sztuka! Nauka!
 • Karty Charakterystyki Produktów RDP
 • Znaczenie przeciwciał przeciw cyklicznym cytrulinowym peptydom (anty-CCP) w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów - Wiesław Piechota
 • xCELLigence System: pomiar cytotoksyczności komórek NK w czasie rzeczywistym bez konieczności znakowania - Yama Abassi
 • Przewlekłe powikłania cukrzycy
 • Stężenie dimeru-D u pacjentów z zespołem rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC) lub podejrzeniem DIC oznaczane z zastosowaniem 3 różnych metod - WOODHAMS BJ, ESTEVE F, MIGAUD-FRESSART M, WOLF M, GRIMAUX M

POBIERZ

LabForum nr 37

 • Wesołych Świąt
 • Cystatyna C – co wiemy w roku 2008 - Piotr Rozentryt
 • Wartość diagnostyczna zautomatyzowanego i bardzo szybkiego testu STA Liatest D-dimer przeprowadzanego w analizatorze STA-R - Gregor Waser, Silvio Kathriner, Walter A.Wuillemin
 • Diagnostyka zakażeń chlamydią trachomatis - Agata Józefiak, Witold Kędzia

POBIERZ

LabForum nr 38

 • Aktualności
 • Albumina a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą i nadciśnieniem - Joanna Pollak, Grzegorz Janikowski, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
 • Oznaczenia bilirubiny przy użyciu analizatora cobas b 221
 • Medycyna personalizowana
 • Diagnostyka histopatologiczna
 • Międzynarodowa konferencja prasowa Roche

POBIERZ

LabForum nr 39

 • Aktualności
 • Stan przedrzucawkowy – współczesne metody diagnostyki - Grzegorz H. Bręborowicz
 • Elecsys hs Troponin T
 • Wartość diagnostyczna ilościowych oznaczeń dimeru D w praktyce laboratoryjnej - Michael Spannagl, Frits Haverkate, Hans Reinauer, Piet Meijer
 • Accu-Chek Active – ułatwia codzienne życie milionom osób z cukrzycą
 • Konferencja „Biotechnologia – nowe kierunki w medycynie XXI w.”

POBIERZ

LabForum nr 40

 • Prokalcytonina w rozpoznawaniu i monitorowaniu uogólnionego zakażenia i posocznicy - Marek T. Paradowski

POBIERZ

LabForum nr 41

 • Aktualności
 • Małe gęste LDL (sdLDL) jako czynnik ryzyka miażdżycy - Dagna Bobilewicz
 • Zestaw diagnostyczny Roche do wykrywania wirusa grypy A/H1N1
 • Analiza immunohistochemiczna nadekspresji onkoproteiny Her-2/neu w raku piersi - Doris Mayr, Sibylle Heim, Cedric Werhan, Evelyn Zeindl-Eberhart, Thomas Kirchner
 • Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
 • Elecsys hs Troponin T
 • Diagnostyka jako kluczowy element medycyny personalizowanej

POBIERZ

LabForum nr 42

 • Aktualności
 • Stężenia TSH, fT3 i fT4 u pacjentów z prawidłową czynnością tarczycy
 • Przeżyć sepsę
 • Diagnostyka wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) - prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska
 • Roche Tissue Diagnostics w personalizowanej opiece onkologicznej

POBIERZ

LabForum nr 43

 • Aktualności
 • Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B - dr n. med. Ewa Karpińska
 • Znaczenie ilościowego oznaczania wolnych lekkich łańcuchów w surowicy - dr Beata Olszewska
 • Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D (2009 r.)
 • Przeżyć sepsę, cz. II

POBIERZ

LabForum nr 44

 • Aktualności
 • Interpretacja stężeń wysoce czułej sercowej troponiny T (hs-cTnT) - Wiesław Piechota
 • Aktualizacja wytycznych dotyczących wykrywania antykoagulantu tocznia - V. Pengo, A. Tripodi, G. Reber, J.H. Rand, T.L. Ortel, M. Galli, P.G. De Groot
 • Maksymalizacja wydajności laboratorium immunohistochemicznego – cz. 1 - Dr n. med. David G. Hicks, Gloria Willis-Eppinger, HT (ASCP)

POBIERZ

LabForum nr 45

 • Aktualności
 • Ciążowe białko osocza A (PAPP-A) jako marker kardiologiczny w ostrych zespołach wieńcowych - Wiesław Piechota
 • Zarządzanie analizatorami parametrów krytycznych przez Internet (on-line) - Anna Sędziak
 • Maksymalizacja wydajności laboratorium immunohistochemicznego – cz. 2 - Dr n. med. David G. Hicks, Gloria Willis-Eppinger, HT (ASCP)
 • Koniec z jednakowymi metodami leczenia różnych chorych!

POBIERZ

LabForum nr 46

 • Aktualności
 • Ludzki wirus niedoboru odporności (Human Immunodeficiency Virus – HIV) - Dr Anna Urbańska
 • Konsensus w sprawie HbA1c
 • Monitorowanie laboratoryjne leczenia heparyną drobnocząsteczkową - J. Harenberg
 • X Zjazd Kolegium Medycyny Laboratoryjnej

POBIERZ

LabForum nr 47

 • Aktualności
 • Hormon wzrostu – znaczenie diagnostyczne i problemy metodyczne - Krystyna Stefko
 • Badania genotypów wirusa HPV
 • Postępowanie diagnostyczne w raku płuc
 • Medycyna personalizowana - Dr Agnieszka Brzezińska

POBIERZ

LabForum nr 48

 • Aktualności
 • Zakażenie HSV – rzeczywistość - Anna Boroń-Kaczmarska
 • Postępy w technologii PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR), cz. I
 • Co to są wahania glikemii?
 • II Forum IVD

POBIERZ

LabForum nr 49

 • Aktualności
 • Gazometr cobas b 123 POC nagrodzony za medyczną doskonałość
 • Choroby zakaźne na pierwszym planie
 • Postępy w technologii PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR), cz. II
 • Obchody Światowego Dnia Cukrzycy
 • Nowa definicja globalnej diagnostyki krzepnięcia krwi w Roche

POBIERZ

LabForum nr 50

 • Aktualności
 • Zasady suplementacji i standardy oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D - dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz
 • Status receptora HER2 jako czynnik predykcyjny w raku żołądka - prof. dr hab. n. med. Włodzimierz T. Olszewski
 • Roche wzmacnia ofertę koagulologiczną
 • Karty Charakterystyk 2012

POBIERZ

LabForum nr 51

 • Aktualności
 • Standaryzacja pomiarów HbA1c - dr n. med. Wojciech Gernand
 • Korzyści z oznaczania hemoglobiny glikowanej – ważne nie tylko dla diagnostów - Prof. dr n. med. Zbigniew Gaciong
 • Wirus zapalenia wątroby typu C – hepatitis C virus (HCV) - dr Anna Urbańska
 • Zapalenie wątroby typu C
 • Praca na analizatorze biochemicznym cobas c 111 – opinia użytkownika - mgr Katarzyna Strawa

POBIERZ

LabForum nr 52

 • Aktualności
 • Pomiar stężenia antygenu HBs z perspektywy lekarza oraz diagnosty - dr med. Jerzy Jaroszewicz, mgr Magdalena Luto
 • Diagnostyka nowotworów z niestabilnością mikrosatelitarną - Prof. dr hab. Anna Nasierowska-Guttmejer
 • Analizator funkcji płytek - Multiplate® 
 • Preanalityczny system cobas p 312

POBIERZ

LabForum nr 53

 • Aktualności
 • Oznaczanie sFlt-1/ PlGF w drugim trymestrze ciąży dla oceny ryzyka wystąpienia preeklampsji - dr n. med. Karina Engel, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
 • Laboratoryjny system informatyczny PSM firmy Roche - opinia użytkowanika, część I - Małgorzata Słowik-Orzelska
 • Analizator funkcji płytek Multiplate®
 • Ocena dokładności pomiaru 27 glukometrów zgodnie z normą DIN EN ISO 15197 - G. Freckmann, M.D., A. Baumstark, Ph.D., N. Jendrike, M.D., E. Zschornack, M.D., S. Kocher, Ph.D., J. Tshiananga, M.P.H., F. Heister, Ph.D. oraz C. Haug, M.D.

POBIERZ

LabForum nr 54

 • Aktualności
 • Zagadnienia przedanalityczne w diagnostyce serologicznej zakażeń wirusowych - lek. med. Aleksander Mazur
 • Witaminy z grupy B – o czym warto pamiętać - Ewelina Misiowiec, Dorota Pieńkowska
 • Laboratoryjny System Informatyczny PSM firmy Roche - opinia użytkownika, część II - mgr Małgorzata Słowik-Orzelska

POBIERZ

LabForum nr 55

 • Oznaczanie HE4, CA 125 i algorytm ROMA w diagnostyce i różnicowaniu guzów jajnika - Prof. Ewa Nowak-Markwitz
 • Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C - Prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński
 • p16 w ginekologicznej diagnostyce histopatologicznej - dr n.med Szymon Wojtylak
 • Accu-Chek Active Monitorowanie glikemii w obecności maltozy

POBIERZ

LabForum nr 56

 • Wirusologiczne badania przeglądowe u krwiodawców - Aneta Kopacz
 • Ludzki wirus cytomegalii (HCMV) u biorców przeszczepów narządów litych - Anna Kędzierska
 • Immunohistochemiczne wykrywanie mutacji ALK w rakach niedrobnokomórkowych płuca - Renata Langfort

POBIERZ

LabForum nr 57

 • Zastosowanie oznaczania stężenia kalcytoniny - Tomasz Gawlik
 • Zastosowanie analizatora Multiplate® do personalizacji terapii przeciwpłytkowej - Jacek Golański
 • cobas infinity
 • Nowy model systemu Accu-Chek Active
 • Zdolność predykcyjna analizatora Multiplate®

POBIERZ

LabForum nr 58

 • Europejskie wytyczne rozpoznawania pierwotnego zarażenia Toxoplasma gondii - Dr hab. n. med. Małgorzata Paul
 • Przydatność glukometrów POC do ścisłej kontroli glikemii
 • Wskaźniki surowicze SERUM INDICES/ w analizatorach cobas c i COBAS INTEGRA
 • Witamina D: wytyczne dla Europy środkowej 2013 r. - Paweł Płudowski, Elżbieta Karczmarewicz, Danuta Chlebna-Sokół, Justyna Czech-Kowalska, Romuald Dębski, Anna Dobrzańska, Edward Franek, Piotr Głuszko, Jerzy Konstantynowicz, Janusz B. Książyk, Krystyna Księżopolska-Orłowska, Andrzej Lewiński, Mieczysław Litwin, Roman S. Lorenc, Jacek Łukaszkiewicz, Ewa Marcinowska-Suchowierska, Andrzej Milewicz, Waldemar Misiorowski, Michał Nowicki, Piotr Rozentryt, Piotr Socha, Bogdan Solnica, Mieczysław Szalecki, Marek Tałałaj, Michał A. Żmijewski

POBIERZ

LabForum nr 59

 • Oznaczanie parathormonu testami trzeciej generacji, PTH(1-84) 3 gen., u chorych z przewlekłą chorobą nerek - Wiesław Piechota
 • Konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych - Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Jan Kulpa, Piotr Jankowski, Zbigniew Kalarus, Grzegorz Opolski, Dariusz Sitkiewicz
 • Znaczenie kontroli negatywnych w laboratorium histopatologicznym - Eric Walk, Peter Banks
 • Zakażenie układu moczowego (ZUM)

POBIERZ

LabForum nr 60

 • Interpretacja wyników oznaczeń hemoglobiny glikowanej HbA1c Wiesław Piechota
 • Syphilis
 • Kiła - Powrót znanej choroby
 • Zastosowanie testu HER2 w diagnostyce histopatologicznej raka piersi - Konstanty Korski, Anna Malicka-Durczak
 • Regionalne Centrum Wsparcia Klienta

POBIERZ

LabForum nr 61

 • Czym jest niepłodność? - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk
 • Ocena systemu Accu-Chek Inform II na podstawie testów przeprowadzonych na oddziałach szpitalnych - Katarzyna Ziółkowska
 • Nowy algorytm badań przesiewowych w profilaktyce raka szyjki macicy

POBIERZ

LabForum nr 62

 • AMH (ang. anti-Müllerian hormone) i ocena rezerwy jajnikowej - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk
 • Lipoproteiny w ostrej niewydolności nerek - Anna Pluta
 • Jak ocenić czynność płytek krwi w codziennej praktyce? - Prof. dr hab. n med. Zbigniew Gaciong
 • Analizator Multiplate®

POBIERZ

LabForum nr 63

 • Diagnostyka zakażeń Treponema pallidum - mgr Ewa Sulkowska
 • HCV – zmieniający się wirus Wyzwania diagnostyki molekularnej
 • Zastosowanie testu CINtec PLUS w wykrywaniu stanów przednowotworowych raka szyjki macicy - Lek. Martyna Trzeszcz, lek. Maciej Mazurec

POBIERZ

LabForum nr 64

 • Diagnostyka laboratoryjna zakazenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży, cz. I - Piotr Grabarczyk, Aleksandra Kalinska, Bogumiła Litwinska, Marzena Debska, Zbigniew Celewicz, Dorota Nowakowska, Elzbieta Puacz
 • Dokładność pomiaru stężenia glukozy przy pomocy systemu ACCU-CHEK® Inform II
 • 45 doroczne spotkanie na temat onkologii kobiecej - Prof. dr hab. med. Jerzy Sergiusz Stelmachow
 • Karty charakterystyki 2015

POBIERZ

LabForum nr 65

 • Diagnostyka laboratoryjna zakażenia parvowirusem B19 u kobiet w ciąży, cz. II - Piotr Grabarczyk, Aleksandra Kalińska, Bogumiła Litwińska, Marzena Dębska, Zbigniew Celewicz, Dorota Nowakowska, Elżbieta Puacz
 • Kiła – powracający problem - Agnieszka Kotnis-Gąska, Bernadetta Jakubowicz, Iwona Martyka, Maciej Pastuszczak, Jolanta Kędzierska
 • Oznaczenia wykonywane poza laboratorium (POCT) – rola diagnosty laboratoryjnego - Krystyna Sztefko Prof. dr hab. n.med.

POBIERZ

LabForum nr 66

 • SCC – kliniczna użyteczność oznaczeń antygenu raka płaskonabłonkowego - Dr n. med. Beata Kotowicz, prof. dr hab. n. med. Maria M. Kowalska
 • Ocena działania analizatora moczu cobas® 6500 urine analyzer - badanie wieloośrodkowe - C. M. Cobbaert, F. Arslan, E. Picó, A. Alsius
 • Ocena sytemu Vantage

POBIERZ

LabForum nr 67

 • Przydatność badań aktywności płytek krwi w hematologii - Aleksandra Nowaczyńska
 • Znaczenie fazy przedanalitycznej w diagnostyce chorób zakaźnych - Aleksander Mazur
 • Wirus zapalenia wątroby typu E jako wyłaniający się czynnik chorobotwórczy w krwiodawstwie i krwiolecznictwie - Ryszard Pogłód
 • Kiła – nowa diagnostyka starej choroby - Ewa Sulkowska

POBIERZ

LabForum nr 68

 • Diagnostyka zakażenia wirusem cytomegalii - doświadczenia własne - Dr n. farm. Monika Jabłonowska
 • Miejsce markerów zaburzonej angiogenezy (sFlt-1, PlGF) we współczesnej diagnostyce preeklampsji - Dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski
 • Biomarkery w diagnostyce raka płuc - nowe perspektywy - Dr n. med. Adam Szpechciński
 • Ślina - nowe perspektywy oznaczeń biomarkerów w diagnostyce medycznej - Dr Zbigniew P. Bartoszewicz

POBIERZ

LabForum nr 69

 • Prostota łączy się z doskonałością dzięki nowemu cobas® pro integrated solutions - Adaptacja tekstu: Maria Cupryjak
 • Badania laboratoryjne w stanach nagłych - Arkadiusz Wnuk
 • Analizator Multiplate
 • Czy stosowanie nowych doustnych antykoagulantów (NOAC) wymaga rutynowego monitorowania parametrów krzepnięcia krwi? - Prof. dr hab. med. Jerzy Robert Ładny
 • Premiera analizatorów koagulologicznych cobas t 511 i t 711 - Paweł Żyszko
 • Pierwsze wrażenia z pracy z cobas t 711 - Rozmowę przeprowadziła Katarzyna Majewska
 • Diagnostyka zakażeń wirusowych ukadu oddechowego u pacjentw leczonych w szpitalu - Dr med. Tomasz Ozorowski
 • Roche Diagnostics Polska zmienia siedzibę

POBIERZ

LabForum 70

 • Roche Diagnostics świętuje 50-lecie Chemii Klinicznej
 • Zalecenia dotyczące diagnostyki zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłą chorobą nerek
 • Czy biotyna jako suplement diety może przyczyniać się do generowania błędów przedanalitycznych?
 • Aktualności z Regionalnego Centrum Wsparcia Klienta
 • Pierwsza konferencja EMEA dotycząca Roche Blood Safety Solutions (RBSS)
 • Nowy cobas pro

POBIERZ

W numerze:

 • Zasady leczenia immunosupresyjnego u chorych po transplantacjach narządów miąższowych
 • Monitorowanie przebiegu i leczenia ciążowej choroby trofoblastycznej
 • Diagnostyka zakażeń Chlamydia-trachomatis
 • Czy analizatory ACCU-CHEK Inform II zapewniają wymaganą dokładność oznaczeń stężenia glukozy w monitorowaniu glikemii u pacjentów hospitalizowanych
 • Roche Healthcare Consulting – rozwiązania skrojone na miarę potrzeb
 • Rozwiajmy się dla Państwa

Pobierz