Roche Diagnostics jest światowym liderem w diagnostyce medycznej. Oferujemy testy medyczne w szerokim zakresie. Unikalne połączenie zasobów ludzkich i technologii dostarcza innowacyjnych, oszczędnych, szybkich i wiarygodnych rozwiązań w zakresie badań biomedycznych, diagnostyki laboratoryjnej oraz indywidualnego monitoringu pacjenta. Na całym świecie koncentrujemy się na pracy z naszymi klientami - pracownikami naukowymi, klinicystami i pacjentami - aby wyjść naprzeciw ich indywidualnym potrzebom. Można powiedzieć, że nie ma na świecie laboratorium, które nie posiada przynajmniej jednego naszego produktu.

Projektujemy laboratorium jutra już dziś. Najważniejsze cechy definiujące laboratorium przyszłości to wielkość, szybkość, automatyzacja i integracja.
Zautomatyzowane analizatory, np. systemy Cobas Integra umożliwiają laboratoriom na całym świecie szybkie wygenerowanie informacji, które są dokładne, tanie i stanowią bazę dla prawidłowych decyzji w służbie zdrowia.

Diagnozowanie chorób uwarunkowanych genetycznie - nowe techniki genetyki molekularnej pozwalają na wykrycie patologii budowy chromosomów, szczególnie komórek nowotworowych, które nie miałyby szans zdiagnozowania przy użyciu metod analityki konwencjonalnej. Analityka genetyki molekularnej jest zasadniczą specjalnością działu Biochemii Molekularnej firmy Roche.

Firma spółki, jej siedziba i adres:
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki
Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer pod którym spółka wpisana jest do rejestru
KRS 0000132695

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
527-23-22-068

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego
kapitał zakładowy 8 000 000 PLN