Pegasys

Pegasys 90 µg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Pegasys 135 µg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Pegasys 180 µg roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania

Pegasys 180 µg roztwór do wstrzykiwań, fiolka

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania

Pegasys 135 µg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 
Pegasys 180 µg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu

Aktualna charakterystyka produktu leczniczego

Aktualna ulotka dołączona do opakowania